Lärarlyftets kurser och utbildningar

Genom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter. Undervisningen är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig mer. Därför är det viktigt att du som är lärare har rätt behörighet för den undervisning du bedriver och de betyg du sätter.

Därför ska du delta

  • Du säkrar din behörighet
  • Du ökar din ämneskompetens
  • Du blir tryggare i din yrkesroll

Det här är Lärarlyftet

Vad

Behörighetsgivande kurser för lärare i många ämnen och skolformer. Hela eller delar av speciallärarutbildningen för lärare. Kurser i praktisk-estetiska ämnen för fritidspedagoger.

För vem

Legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen. Fritidspedagoger med en examen enbart inriktad mot fritidshem eller enbart mot förskola och fritidshem.

Hur

Huvudsakligen distansstudier med några campusträffar på universitet eller högskola samtidigt som du arbetar.

Var

Studier på utvalda universitet eller högskolor.

Lärarlyftets tre delar

Inom Lärarlyftet finns kurser till lärare och fritidspedagoger, samt speciallärarutbildning till lärare.

Lärarlyftet för lärare

Du som arbetar som lärare ska enligt skollagen ha rätt behörighet. Vi erbjuder kurser till dig som idag redan har en lärarexamen och är behörig i många ämnen, men som inte är det i alla ämnen du undervisar i. Du som vill delta ansöker själv via www.antagning.se. Det krävs arbetsgivarens godkännande för att få delta.

För vem?

Du som är anställd som lärare med en behörighetsgivande examen.

Lärarlyftet för lärare

Lärarlyftet för fritidspedagoger

Fritidspedagoger kan läsa kurser i praktisk-estetiska ämnen. Du som vill delta ansöker själv via www.antagning.se. Det krävs arbetsgivarens godkännande för att få delta.

För vem?

Du som är anställd som fritidspedagog med en examen enbart inriktad mot fritidshem eller enbart mot förskola och fritidshem.

Kurser för fritidspedagoger

Speciallärarutbildning via Lärarlyftet

Speciallärarutbildning via Lärarlyftet

Det går även att läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning inom Lärarlyftet. Du som vill delta ansöker själv via www.antagning.se. Det krävs arbetsgivarens godkännande för att få delta.

För vem?

Du som är lärare eller förskollärare och har en grundläggande lärar- eller förskollärarexamen som tillsammans med speciallärarexamen kan ligga till grund för ytterligare behörighet enligt behörighetsförordningen. Du ska även vara anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet.

Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet

Använd statsbidraget för att stödja lärarens studier

Huvudmannen är ansvarig för utbildningsresultaten i skolan och för att eleverna undervisas av behöriga och kompetenta lärare. Det är viktigt att huvudmannen stimulerar och underlättar för läraren att delta i Lärarlyftet. Det finns statsbidrag att söka för att kunna göra det.

I de fall huvudmannen även använder egna resurser för att stödja läraren som studerar kan deltagandet bli mer framgångrikt. Hos en del huvudmän får läraren behålla 80 procent av lönen under studietiden.

Huvudmannen bestämmer hur bidraget ska användas men läraren kan självklart föreslå vad det ska användas till. Det är viktigt att föra en dialog. Statsbidraget kan till exempel användas till ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för studier utan löneavdrag. Studierna är inte studiemedelsberättigande.

Läs mer om statsbidraget för Lärarlyftet

Regelverk

Här kan du ta del av det uppdrag och förordningar från regeringen som styr Lärarlyftet.

Lagar och regler som gäller för satsningen

Frågor och svar

Är Lärarlyftet rätt väg till behörighet

Ta reda på vilka krav som ställs för att bli behörig innan du ansöker. Du kanske redan har de högskolepoäng eller den erfarenhet som krävs i ett ämne, årskurs eller skolform. Du kan exempelvis åberopa åtta års erfarenhet i ett ämne som du undervisat i de senaste femton åren. Då kan du istället för att gå Lärarlyftet ansöka om att komplettera din legitimation.

Krav för att få behörighet

Saknar du lärarexamen

Att komplettera till lärarexamen via VAL (vidareutbildning för lärare) kan vara en väg för obehöriga lärare.

VALlänk till annan webbplats

Hur ser behörighetsläget ut i Sverige

Senast uppdaterad 30 november 2018