Läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Läslyftet passar alla er som arbetar i förskolan och vill ta nästa steg i undervisningen tillsammans med era kollegor.

Barn på förskolan ritar på ett papper på väggen.

Statsbidrag för läsåret 2020/21

Statsbidrag för Läslyftet finns nu att söka för läsåret 2020/21. Ansökningsperioden är 15 januari –17 februari 2020. Det är huvudman som söker bidraget.

Sök statsbidrag för Läslyftet i förskolan 2020/21

Materialet finns på Lärportalen

Läslyftets material finns samlat i moduler på Lärportalen. Inom varje modul får du läsa texter och se på filmer, planera undervisningsaktiviteter, pröva i undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick.

Läslyftets moduler för förskolan på Lärportalenlänk till annan webbplats

Du når supporten för Lärportalen via e-post till larportalen@skolverket.se

Därför ska du delta i Läslyftet

  • Möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor.
  • Fördjupade kunskaper om språk-, läs-, och skrivdidaktik.
  • Kompetensutveckling direkt i din förskola.

Det här är Läslyftet i förskolan

Vad

Kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning.

För vem

Läslyftet i förskolan riktar sig primärt till förskollärare. För att erbjuda insatsen till så många förskollärare som möjligt, kan samverkan mellan och inom huvudmän vara nödvändig. Om huvudmannen anser det lämpligt kan även annan personal ingå i grupperna, till exempel barnskötare. Det ska finnas förskollärare i varje grupp. Läslyftet finns även för skolan.

Läs mer om Läslyftet i skolan

Hur

Läslyftet bygger på kollegialt lärande med stöd av webbaserat material som består av filmer, ljudfiler, texter, aktiviteter och reflektionsfrågor. Det kollegiala lärandet sker i grupp och leds av en handledare. Grupperna ska bestå av 6–10 deltagare och varje handledare ska handleda minst två grupper. Man kan samverka mellan förskolor.

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på förskolan och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Handledarutbildning

Handledare på förskolor som deltar med statsbidrag erbjuds en åttadagars utbildning i att leda kollegialt lärande. Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar i att handleda. Utbildningen fördelas på fyra tillfällen och pågår under hela året med Läslyftet. Utbildningen är kostnadsfri, förutom eventuella rese- och hotellkostnader.

Läs mer om handledarutbildningen 2019/20länk till annan webbplats

Omfattning

En modul tar minst 15 timmar att genomföra. Om gruppen deltar inom ramen för statsbidrag ska modulens fyra delar genomföras under perioden augusti/september till maj/juni. Detta innebär att deltagarna behöver träffas en gång i månaden. Utöver de 15 timmarna ska undervisningsaktiviteter genomföras. Deltagarna behöver också tid för kontinuerlig reflektion och observation. Om ni inte ansökt eller beviljats statsbidrag kan kompetensutvecklingen starta när ni vill.

Film: Det här är Läslyftet i förskolan (tid: 8.00)

I den här filmen presenteras Läslyftets kompetensutvecklingsmodell. Ni får också möta förskolor som har arbetat med Läslyftet.

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan

Omslaget på publikationen Planera och organisera för Läslyftet i skolan

Diskussionsunderlag

Med hjälp av diskussionsunderlaget "Planera och organisera för Läslyftet i förskolan" får huvudmän och rektorer stöd i hur man kan organisera den här typen av kompetensutvecklingsinsats.

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan (203 kB)PDF (pdf, 857 kB)

Modulöversikt

Här kan du se en sammanställning över de moduler som finns att välja på.

Modulöversikt för Läslyftet i förskolanPDF (pdf, 1 MB)

Presentera Läslyftet på din förskola

Den här presentationen kan du använda för att presentera Läslyftet för dina kollegor.

Ladda ner bildspelet Välkommen till Läslyftet i förskolanPDF (pdf, 8 MB)

Den här presentationen kan du använda för att presentera Läslyftet för vårdnadshavare.

Ladda ner bildspelet Läslyftet i förskolan (riktad till vårdnadshavare)PDF (pdf, 630 kB)

Det här händer läsåret 2020/21

Ansökan om statsbidrag

Ansökningsperioden för statsbidrag är 15 januari –17 februari 2020. Det är huvudman som söker bidraget.

Inledande konferens

Förskolor som deltar i Läslyftet med statsbidrag kommer att bli inbjudna till inledande konferens. På konferensen får ni information om hur ni organiserar insatsen samt inspirationsföreläsningar med inbjudna föreläsare.
Datum för konferensen:

  • 13 maj Umeå
  • 15 maj Stockholm
  • 27 maj Malmö
  • 28 maj Göteborg

Program kommer under våren.

Handledarutbildning

Handledarutbildningen för läsåret 2020/21 startar i juni. Närmare information kommer under våren.

Utvärdering av Läslyftet

Utvärderingen av Läslyftet i förskolan startade hösten 2017. Den utförs av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstad universitet. Utvärderingen presenteras i skriftliga delrapporter samt i en slutrapport med planerad publicering 2019. Här finns de delrapporter som har utvärderat Läslyftet i förskolan.

Läs mer om och ladda ner utvärderingarna

Läs mer om och ladda ner utvärderingarna om Läslyftet.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 5

Utvärderingen visar att satsningen på Läslyftet i förskolan huvudsakligen uppfattas som positiv, och att satsningens två mål uppfyllts: att utveckla kompetens om barns språkutveckling och att utveckla fortbildnings- och samarbetskulturen.

Ladda ner delrapport 5 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 8

Rapporten avser de fyra läslyftsmodulerna för förskolan. Rapporten visar att modulerna i hög grad svarar mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Modulerna har förutsättningar att kunna bidra till ökad kunskap om och djupare inblick i barns språkutveckling och deras första möte med skriftspråket.

Ladda ner delrapport 8 om LäslyftetPDF (pdf, 995 kB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 11

Resultaten från enkäterna till förskolan tyder på att Läslyftet svarar mot ett stort behov av fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling och kollegialt lärande i förskolan. Så här långt tycks Läslyftet i förskolan uppnått de flesta av de mål som avses med satsningen och då särskilt ökade kunskaper och insikter hos personalen och förändrade arbetssätt.

Ladda ner delrapport 11 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Senast uppdaterad 13 januari 2020