Läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Läslyftet passar alla er som arbetar i förskolan och vill ta nästa steg i undervisningen tillsammans med era kollegor.

 • Förskollärare och annan personal

 • 15–20 timmar per modul

 • På Lärportalen

 • Kollegialt lärande

En förskollärare sitter på golvet. Framför läraren står två glada barn. Det ena barnet håller i en bok. Barnen tittar på läraren.
Call to action

Handleda vidare 2021/22

Handleda vidare är till för dig som är handledare i Läslyftet och fortsätter handleda i språk-, läs- och skrivutveckling. Handleda vidare består av två heldagsträffar. En dag under hösten 2021 och en dag under våren 2022, där du som deltar får lyssna på föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt föreläsningar inom språk-, läs- och skrivdidaktik.

Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare. Träffarna är kostnadsfria och vid fysiska träffar ingår lunch och fika. Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej. Vid många sökande prioriteras de som deltagit i Läslyftets handledarutbildning.

Anmäl dig senast 20 maj 2021länk till annan webbplats

Materialet finns på Lärportalen

Läslyftets material finns samlat i moduler på Lärportalen. Inom varje modul får ni läsa texter och se på filmer, samtala om det ni läst, planera undervisningsaktiviteter, pröva i undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare. Ingen inloggning behövs.

Läslyftets moduler för förskolan på Lärportalenlänk till annan webbplats

Du når supporten för Lärportalen här:

E-post till larportalen@skolverket.se

Utbildning i att leda kollegialt lärande

Det finns inte möjlighet att söka statsbidrag för Läslyftet i förskolan 21/22. För er som planerar att arbeta med Läslyftet läsåret 21/22 finns möjlighet att ansöka till utbildningen att leda kollegialt lärande. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att leda grupper som arbetar med modulerna på Lärportalen. Ansökningsperioden är 15 februari - 15 mars 2021.

Läs mer om utbildningen i att leda kollegialt lärande länk till annan webbplats

Planera och organisera för kollegialt lärandelänk till annan webbplats

Information

Språk-, läs- och skrivdidaktik

Läslyftet är kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning. Läslyftet i förskolan riktar sig i första hand till förskollärare. Om huvudmannen anser det lämpligt kan även annan personal ingå i grupperna, till exempel barnskötare. Det ska finnas förskollärare i varje grupp. Inga förkunskaper krävs.

Läslyftet finns även för skolan.

Läslyftet i skolan

Kollegialt lärande på förskolan

Läslyftet bygger på kollegialt lärande med stöd av webbaserat material på Lärportalen. Det kollegiala lärandet sker i grupper och leds av en handledare. Rekommenderad gruppstorlek är 6–10 deltagare. Kompetensutvecklingen sker lokalt på förskolan och är tätt knuten till ordinarie arbete. Det går bra att samverka mellan förskolor.

Handledarutbildning

Handledare på förskolor som deltar med statsbidrag läsåret 20/21 erbjuds en åttadagars utbildning i att leda kollegialt lärande. Deltagaren får föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar i att handleda.

Här finns närmare information om handledarutbildning läsåret 2020/21:

Handledarutbildning 2020/21, på Lärportalenlänk till annan webbplats

Handleda vidare 2020/21

Handleda vidare är till för dig som deltagit i handledarutbildningen och fortsätter handleda i språk-, läs- och skrivutveckling. Handleda vidare består av två heldagsträffar. En dag under hösten 2020 och en dag under våren 2021, där du som deltar får lyssna på föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt föreläsningar inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare. Träffarna är kostnadsfria och inkluderar lunch och kaffe. Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Anmälan är nu stängd. Det kan finnas platser kvar. Kontakta lärosätet direkt för att göra en sen anmälan. Du hittar mer information och kontaktuppgifter på Lärportalen.

Handleda vidare, på Lärportalenlänk till annan webbplats

En modul tar minst 15 timmar

En modul på Lärportalen tar minst 15 timmar att genomföra. Om gruppen deltar inom ramen för statsbidrag ska modulens fyra delar genomföras under perioden augusti/september till maj/juni. Detta innebär att deltagarna behöver träffas en gång i månaden. Utöver de 15 timmarna ska deltagarna genomföra undervisningsaktiviteter. De behöver också tid för kontinuerlig reflektion och observation. Om ni inte ansökt om statsbidrag kan kompetensutvecklingen starta när ni vill.

Så kan förskolan arbeta med det kollegiala lärandet under coronapandemin

Rektor beslutar om förändrad organisation för det kollegiala arbetet

Rektorn har ansvaret för sin förskolas organisation. Under rådande omständigheter kan rektor behöva undersöka alternativ till att genomföra det kollegiala arbetet på andra sätt. Följande frågor kan vara ett stöd för dig som är rektor.

 • Hur ser frånvaron ut? Är det under rådande omständigheter möjligt att genomföra träffarna eller behöver vi hitta nya tider?
 • Är det möjligt att organisera de kollegiala träffarna i mindre grupper?
 • Finns det möjlighet att möblera rummet på ett sådant sätt att det blir ett större avstånd mellan deltagarna?
 • Finns det möjlighet att organisera de kollegiala träffarna digitalt? Följande aspekter kan vara bra att tänka på
 • Har alla tillgång till de digitala verktyg som krävs?
 • Har alla tillgång till programvara som krävs?
 • Hur kan handledaren strukturera samtalet för att alla ska få talutrymme?
 • Hur kan deltagarna signalera att de vill ha ordet?
 • Vilka fördelar/nackdelar finns det med att låta kameran vara på under träffarna?

Rektor beslutar om förändrad organisation för det kollegiala arbetet

Rektorn har ansvaret för sin förskolas organisation. Under rådande omständigheter kan rektor behöva undersöka alternativ till att genomföra det kollegiala arbetet på andra sätt. Följande frågor kan vara ett stöd för dig som är rektor.

 • Hur ser frånvaron ut? Är det under rådande omständigheter möjligt att genomföra träffarna eller behöver vi hitta nya tider?
 • Är det möjligt att organisera de kollegiala träffarna i mindre grupper?
 • Finns det möjlighet att möblera rummet på ett sådant sätt att det blir ett större avstånd mellan deltagarna?
 • Finns det möjlighet att organisera de kollegiala träffarna digitalt? Följande aspekter kan vara bra att tänka på
 • Har alla tillgång till de digitala verktyg som krävs?
 • Har alla tillgång till programvara som krävs?
 • Hur kan handledaren strukturera samtalet för att alla ska få talutrymme?
 • Hur kan deltagarna signalera att de vill ha ordet?
 • Vilka fördelar/nackdelar finns det med att låta kameran vara på under träffarna?
Belöning

Därför ska ni delta i Läslyftet

 • Fördjupa era kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling
 • Samtala med kollegor om forskning och undervisning
 • Pröva nya arbetssätt i praktiken.
Ansvar

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan

Här har vi samlat material som med anledning av coronapandemin ersätter den inledande konferensen för Läslyftet i förskolan. Materialet fungerar som ett stöd för dig som handledare och rektor inför det kommande arbetet med Läslyftet. Det är rektorn som tillsammans med huvudmannen skapar de organisatoriska förutsättningarna för insatsen. Delar passar även att ta del av tillsammans med övriga deltagare i Läslyftet. Materialet är kronologiskt indelat i tre steg.

Steg 1: Introduktion

Film: Det här är Läslyftet i förskolan (tid: 8.00)

I den här filmen presenteras Läslyftets kompetensutvecklingsmodell. Ni får också möta förskolor som har arbetat med Läslyftet.

Nedan hittar du introducerande presentationer för handledare, rektorer och övriga deltagare i Läslyftet. Här finns även diskussionsunderlaget Planera och organisera samt modulguiden med en översikt över modulernas innehåll.

Frågor och svar om Läslyftet i förskolan

Introduktion, diskussionsunderlag och modulguide

Film: Välkomna till Läslyftet i förskolan (tid: 9.33)

Filmen innehåller en presentation med ytterligare information om Läslyftets modell och moduler. Målgruppen är rektorer, handledare och deltagare.

Film: Handledarens roll i Läslyftet i förskolan (tid: 11.48)

Den här presentationen riktar sig till dig som har fått uppdraget att handleda Läslyftet och förtydligar handledarens uppdrag.

Film: Rektors roll i Läslyftet i förskolan (tid: 07.37)

Den här presentationen riktar sig till dig som är rektor och förtydligar rektors uppdrag i kompetensutvecklingsinsatsen.

Omslaget på publikationen Planera och organisera för Läslyftet i skolan

Diskussionsunderlag

Diskussionsunderlaget "Planera och organisera för Läslyftet i förskolan" ger stöd i hur ni kan organisera den här typen av kompetensutvecklingsinsats och hur ni kan förbereda er.

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan (203 kB)PDF (pdf, 942 kB)

Modulguide

Här kan du se en sammanställning över de moduler som finns att välja på.

Modulguide för Läslyftet i förskolanPDF (pdf, 1 MB)

Steg 2: Fördjupning

Här hittar du som är handledare eller rektor två filmer med föreläsningar. I den första filmen ger psykologen Helena Pokka en fördjupad bild av vad det innebär att vara handledare i Läslyftet. I den andra filmen lyfter professor Sven Persson vikten av forskningslitteracitet.

Filmer med Helena Pokka och Sven Persson

Film: Kollegial handledning (tid: 7.01)

I filmen ger psykologen Helena Pokka en fördjupad bild av vad det innebär att vara handledare i Läslyftet.

Film: Forskningslitteracitet – introduktion till att förstå, värdera och använda forskning (tid: 20.58)

I filmen lyfter professor Sven Persson vikten av forskningslitteracitet och att kunna argumentera för pedagogiska val. Filmen riktar sig till rektorer och handledare.

Steg 3: Inspiration

I inspirationsdelen delar författaren och illustratören Stina Wirsén med sig av sina tankar och böcker om barn, bild och läsning. Här hittar du också en film där Stina inspirerar till att läsa och undersöka estetiska uttryck tillsammans med barnen i förskolan.

Stina Wirsén – Barn och bild

Barn och bild

Stina Wirsén ger här en introduktion till materialet:

"Ju fler barn jag träffar, ju mer stärks jag i övertygelsen om att barn behöver vuxnas absoluta närvaro. Vuxna som inte gör något annat samtidigt, vuxna som är i stunden tillsammans med barnet. Inte hela tiden, men en stund varje dag. Och att det som vuxna visar intresse för, det blir spännande och intressant.

Så till er pedagoger vill jag säga: Ni behöver inte kunna teckna eller måla, ni behöver inte kunna klippa ut en rymdraket med en nagelsax. Ni behöver vara där. Ni behöver pröva er fram, tillsammans med barnen. På oömma bord med golv som en får spilla på.

Lycka till och tack för ert arbete – det är ni som bygger upp och formar nästa generation!"

Film: Små barn och stora känslor: Att läsa för och med barn (tid: 12.20)

I filmen inspirerar författaren och illustratören Stina Wirsén till att läsa och undersöka estetiska uttryck tillsammans med barnen i förskolan.

Boken om liten av Stina Wirsén

Böcker för och om små barn

Stina Wirsén ger i boken om Liten en berättelse för små barn om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter. Boken om Liten finns i olika versioner även på Brottsoffermyndighetens webbsida. Brottsmyndigheten har även en sida med pedagogiska övningar och exempel på hur man kan hjälpa barnen att sätta ord på känslor genom samtal, lek och skapande.

Boken om Liten av Stina WirsénPDF (pdf, 41 MB)
Liten på Brottsoffermyndighetens webbplats Jag vill vetalänk till annan webbplats
Brottsoffermyndighetens webbplats Jag vill vetalänk till annan webbplats

Boken Vem finns? handlar om förlusten av någon närstående.

Boken Vem finns? av Stina WirsénPDF (pdf, 15 MB)

Rita med liten skär och Brokiga ritboken av Stina Wirsén

Rita med liten skär är en pysselbok för de yngsta med sidor som kan skrivas ut. Brokiga ritboken är en ritbok med plats att rita vidare och färglägga, med text på olika språk.

Pysselboken Rita med liten skär av Stina WirsénPDF (pdf, 477 kB)

Brokiga ritboken av Stina WirsénPDF (pdf, 2 MB)

Presentera Läslyftet på din förskola

Den här presentationen kan du använda för att presentera Läslyftet för dina kollegor.

Ladda ner bildspelet Välkommen till Läslyftet i förskolanPDF (pdf, 8 MB)

Den här presentationen kan du använda för att presentera Läslyftet för vårdnadshavare.

Ladda ner bildspelet Läslyftet i förskolan (riktad till vårdnadshavare)PDF (pdf, 816 kB)

Lagar och regler
Forskning och fördjupning

Utvärdering av Läslyftet

Utvärderingen av Läslyftet i förskolan startade hösten 2017. Den utförs av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstad universitet. Utvärderingen presenteras i skriftliga delrapporter samt i en slutrapport publicerad i juni 2020. Här finns de rapporter som har utvärderat Läslyftet i förskolan.

Slutrapport – många nöjda med Läslyftet

Ungefär en fjärdedel av alla lärare och förskolepersonal i Sverige har deltagit i Läslyftet, som är Skolverkets stora satsning på språk-, läs- och skrivutveckling. Läslyftet har varit en uppskattad kompetensutvecklingsinsats. Det visar den utvärdering som Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet gjort på uppdrag av Skolverket.

På sidan Läslyftet i skolan kan du läsa hela artikeln om slutrapporten:

Artikel om slutrapporten

Läs mer om och ladda ner utvärderingarna

Läs mer om och ladda ner utvärderingarna om Läslyftet.

Utvärdering av Läslyftet – slutrapport

Slutrapporten visar att Läslyftet har upplevts stärka undervisningen när det gäller arbetet med texter, läsförståelse och ord- och begreppsförståelse, samt bidragit till att utveckla förskolepersonalens och lärarnas interaktion med barnen och eleverna om olika texter. Handledare, deltagare i förskolan och i grundskolans lägre årskurser och lärare i svenska och svenska som andraspråk har upplevt störst effekter av Läslyftet. Framförallt har de genom det kollegiala lärandet fått insikter i och kunskaper om undervisning.

Ladda ner slutrapport om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 11

Resultaten från enkäterna till förskolan tyder på att Läslyftet svarar mot ett stort behov av fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling och kollegialt lärande i förskolan. Så här långt tycks Läslyftet i förskolan uppnått de flesta av de mål som avses med satsningen och då särskilt ökade kunskaper och insikter hos personalen och förändrade arbetssätt.

Ladda ner delrapport 11 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 8

Rapporten avser de fyra läslyftsmodulerna för förskolan. Rapporten visar att modulerna i hög grad svarar mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Modulerna har förutsättningar att kunna bidra till ökad kunskap om och djupare inblick i barns språkutveckling och deras första möte med skriftspråket.

Ladda ner delrapport 8 om LäslyftetPDF (pdf, 995 kB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 5

Utvärderingen visar att satsningen på Läslyftet i förskolan huvudsakligen uppfattas som positiv, och att satsningens två mål uppfyllts: att utveckla kompetens om barns språkutveckling och att utveckla fortbildnings- och samarbetskulturen.

Ladda ner delrapport 5 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Läs mer om och ladda ner utvärderingarna om Läslyftet.

Utvärdering av Läslyftet – slutrapport

Slutrapporten visar att Läslyftet har upplevts stärka undervisningen när det gäller arbetet med texter, läsförståelse och ord- och begreppsförståelse, samt bidragit till att utveckla förskolepersonalens och lärarnas interaktion med barnen och eleverna om olika texter. Handledare, deltagare i förskolan och i grundskolans lägre årskurser och lärare i svenska och svenska som andraspråk har upplevt störst effekter av Läslyftet. Framförallt har de genom det kollegiala lärandet fått insikter i och kunskaper om undervisning.

Ladda ner slutrapport om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 11

Resultaten från enkäterna till förskolan tyder på att Läslyftet svarar mot ett stort behov av fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling och kollegialt lärande i förskolan. Så här långt tycks Läslyftet i förskolan uppnått de flesta av de mål som avses med satsningen och då särskilt ökade kunskaper och insikter hos personalen och förändrade arbetssätt.

Ladda ner delrapport 11 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 8

Rapporten avser de fyra läslyftsmodulerna för förskolan. Rapporten visar att modulerna i hög grad svarar mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Modulerna har förutsättningar att kunna bidra till ökad kunskap om och djupare inblick i barns språkutveckling och deras första möte med skriftspråket.

Ladda ner delrapport 8 om LäslyftetPDF (pdf, 995 kB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 5

Utvärderingen visar att satsningen på Läslyftet i förskolan huvudsakligen uppfattas som positiv, och att satsningens två mål uppfyllts: att utveckla kompetens om barns språkutveckling och att utveckla fortbildnings- och samarbetskulturen.

Ladda ner delrapport 5 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Senast uppdaterad 20 april 2021

Frågor och svar

En handledare med 10 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 12 och 22 deltagare. En handledare med 20 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 23 och 40 deltagare. Skolverket rekommenderar att grupperna består av 6–10 deltagare. Antal grupper kan därmed variera men om du har 10 procent nedsättning blir det minst två grupper, och har du 20 procent nedsättning i tjänst blir det minst tre till fyra grupper som du ska handleda.

Handledaren ska ha tid för att planera, förbereda och vara samtalsledare vid träffarna i moment B och D. Handledaren behöver ha tid för att fördjupa sig in i innehållet i artikeln och fundera på frågor och upplägg. I moment C ska handledaren finnas till hands för reflektion, antingen i direkt anslutning till undervisningsaktiviteten i barngruppen, eller per telefon, mejl eller reflektionsmöte. Handledaren behöver också ha tid för en kontinuerlig dialog med rektor.

Nej, handledarutbildningen är inte tänkt att ingå i nedsättningen, utan tillkommer utöver.

Du kan inte göra en egen anmälan till utbildningen. Vid huvudmans ansökan om statsbidrag till Läslyftet har frågan ställts om handledaren ska gå handledarutbildningen. Om du inte är anmäld till handledarutbildningen men vill gå utbildningen – prata med din rektor eller huvudman som kan ta kontakt med Skolverket.

Det är bra om du har möjlighet att besöka varje förskola vid något tillfälle under läsåret. Men du kan finnas tillhands även om du inte kan närvara direkt i verksamheten. Digitala möten, mejl eller telefonkontakt med fördjupande frågor kan räcka långt som stöd för deltagarna och för att reflektionen ska utvecklas.

Om bytet görs innan tillfälle 2 på handledarutbildningen kan bytet även gälla för utbildningsplatsen men om bytet görs efter tillfälle 2 finns det ingen möjlighet att delta i handledarutbildningen. För byte av person på utbildningen ta kontakt med Skolverket.

Ni ska välja en modul som ni arbetar med under ett läsår. Varje modul består av fyra delar. Klickas på länken nedan för att se vilka moduler som finns att välja mellan:

Läslyftets moduler för förskolan på Lärportalenlänk till annan webbplats