Läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Läslyftet passar alla er som arbetar i förskolan och vill ta nästa steg i undervisningen tillsammans med era kollegor.

  • Förskollärare och annan personal

  • 15–20 timmar per modul

  • På Lärportalen

  • Kollegialt lärande

Barn på förskolan ritar på ett papper på väggen.
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Läslyftets material finns samlat i moduler på Lärportalen. Inom varje modul får ni läsa texter och se på filmer, samtala om det ni läst, planera undervisningsaktiviteter, pröva i undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare. Ingen inloggning behövs.

Läslyftets moduler för förskolan på Lärportalenlänk till annan webbplats

Du når supporten för Lärportalen här:

E-post till larportalen@skolverket.se

Information

Språk-, läs- och skrivdidaktik

Läslyftet är kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning. Läslyftet i förskolan riktar sig i första hand till förskollärare. Om huvudmannen anser det lämpligt kan även annan personal ingå i grupperna, till exempel barnskötare. Det ska finnas förskollärare i varje grupp. Inga förkunskaper krävs.

Läslyftet finns även för skolan.

Läslyftet i skolan

Kollegialt lärande på förskolan

Läslyftet bygger på kollegialt lärande med stöd av webbaserat material på Lärportalen. Det kollegiala lärandet sker i grupper och leds av en handledare. Rekommenderad gruppstorlek är 6–10 deltagare. Kompetensutvecklingen sker lokalt på förskolan och är tätt knuten till ordinarie arbete. Det går bra att samverka mellan förskolor.

Handledarutbildning

Handledare på förskolor som deltar med statsbidrag erbjuds en åttadagars utbildning i att leda kollegialt lärande. Deltagaren får föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar i att handleda. Utbildningen fördelas på fyra tillfällen och pågår under hela året med Läslyftet. Utbildningen är kostnadsfri, förutom eventuella rese- och hotellkostnader.

Närmare information om handledarutbildning läsåret 2020/21 kommer under våren.
Handledarutbildning 2019/20länk till annan webbplats

Handledare på förskolor som deltar utanför statsbidrag kan delta i utbildningen "Att leda kollegialt lärande" parallellt med att ni arbetar med modulerna. Sista anmälningsdag för läsåret 20/21 är den 13 mars 2020.

Utbildning i att leda kollegialt lärande

En modul tar minst 15 timmar

En modul tar minst 15 timmar att genomföra. Om gruppen deltar inom ramen för statsbidrag ska modulens fyra delar genomföras under perioden augusti/september till maj/juni. Detta innebär att deltagarna behöver träffas en gång i månaden. Utöver de 15 timmarna ska deltagarna genomföra undervisningsaktiviteter. De behöver också tid för kontinuerlig reflektion och observation. Om ni inte ansökt om statsbidrag kan kompetensutvecklingen starta när ni vill.

Belöning

Därför ska ni delta i Läslyftet

  • Fördjupa era kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling
  • Samtala med kollegor om forskning och undervisning
  • Pröva nya arbetssätt i praktiken.
Ansvar

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan

Omslaget på publikationen Planera och organisera för Läslyftet i skolan

Diskussionsunderlag

Det är rektorn som tillsammans med huvudmannen skapar de organisatoriska förutsättningarna för insatsen. Diskussionsunderlaget "Planera och organisera för Läslyftet i förskolan" ger stöd i hur ni kan organisera den här typen av kompetensutvecklingsinsats och hur ni kan förbereda er.

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan (203 kB)PDF (pdf, 857 kB)

Modulöversikt

Här kan du se en sammanställning över de moduler som finns att välja på.

Modulöversikt för Läslyftet i förskolanPDF (pdf, 1 MB)

Presentera Läslyftet på din förskola

Den här presentationen kan du använda för att presentera Läslyftet för dina kollegor.

Ladda ner bildspelet Välkommen till Läslyftet i förskolanPDF (pdf, 8 MB)

Den här presentationen kan du använda för att presentera Läslyftet för vårdnadshavare.

Ladda ner bildspelet Läslyftet i förskolan (riktad till vårdnadshavare)PDF (pdf, 630 kB)

Film: Det här är Läslyftet i förskolan (tid: 8.00)

I den här filmen presenteras Läslyftets kompetensutvecklingsmodell. Ni får också möta förskolor som har arbetat med Läslyftet.

Det här händer läsåret 2020/21

Inledande konferens - inställd

Förskolor som deltar i Läslyftet med statsbidrag kommer att bli inbjudna till inledande konferens. På konferensen får ni information om hur ni organiserar insatsen samt inspirationsföreläsningar med inbjudna föreläsare.
Datum för konferensen:

  • 15 maj Stockholm
  • 27 maj Malmö
  • 28 maj Göteborg

Program för Inledande konferens Läslyftet i förskolanPDF (pdf, 45 kB)

Under rådande omständigheter med anledning av coronaviruset har Skolverket beslutat att ställa in alla planerade konferenser under våren. Vi beklagar detta och hoppas att kunna erbjuda ett alternativt sätt att ta del av det planerade innehållet. Under våren kommer vi även att skicka information direkt till handledare och rektorer i Läslyftet.

Ny modul om språk och matematik

Planerad publicering på Lärportalen i maj 2020.

Handledarutbildning

Handledarutbildningen för läsåret 2020/21 startar i juni. Närmare information kommer under våren.

Handleda vidare

Handleda vidare består av två heldagsträffar. En dag under hösten 2020 och en dag under våren 2021, där du som deltar får lyssna på föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt föreläsningar inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare. Träffarna är kostnadsfria och inkluderar lunch och kaffe. Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Anmälan för 2019/20 är stängd.
Anmälan för läsåret 2020/21 kommer vara öppen 24 april–24maj.

Handleda vidare på Lärportalenlänk till annan webbplats

Lagar och regler

Statsbidrag för läsåret 2020/21

Ansökan om statsbidrag för läsåret 2020/21 är nu stängd. Ansökningsperiod var 15 januari till 17 februari 2020. Läs mer om statsbidraget här:

Statsbidrag för Läslyftet i förskolan 2020/21

Forskning och fördjupning

Utvärdering av Läslyftet

Utvärderingen av Läslyftet i förskolan startade hösten 2017. Den utförs av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstad universitet. Utvärderingen presenteras i skriftliga delrapporter samt i en slutrapport med planerad publicering 2019. Här finns de delrapporter som har utvärderat Läslyftet i förskolan.

Läs mer om och ladda ner utvärderingarna

Läs mer om och ladda ner utvärderingarna om Läslyftet.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 5

Utvärderingen visar att satsningen på Läslyftet i förskolan huvudsakligen uppfattas som positiv, och att satsningens två mål uppfyllts: att utveckla kompetens om barns språkutveckling och att utveckla fortbildnings- och samarbetskulturen.

Ladda ner delrapport 5 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 8

Rapporten avser de fyra läslyftsmodulerna för förskolan. Rapporten visar att modulerna i hög grad svarar mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Modulerna har förutsättningar att kunna bidra till ökad kunskap om och djupare inblick i barns språkutveckling och deras första möte med skriftspråket.

Ladda ner delrapport 8 om LäslyftetPDF (pdf, 995 kB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 11

Resultaten från enkäterna till förskolan tyder på att Läslyftet svarar mot ett stort behov av fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling och kollegialt lärande i förskolan. Så här långt tycks Läslyftet i förskolan uppnått de flesta av de mål som avses med satsningen och då särskilt ökade kunskaper och insikter hos personalen och förändrade arbetssätt.

Ladda ner delrapport 11 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Läs mer om och ladda ner utvärderingarna om Läslyftet.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 5

Utvärderingen visar att satsningen på Läslyftet i förskolan huvudsakligen uppfattas som positiv, och att satsningens två mål uppfyllts: att utveckla kompetens om barns språkutveckling och att utveckla fortbildnings- och samarbetskulturen.

Ladda ner delrapport 5 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 8

Rapporten avser de fyra läslyftsmodulerna för förskolan. Rapporten visar att modulerna i hög grad svarar mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Modulerna har förutsättningar att kunna bidra till ökad kunskap om och djupare inblick i barns språkutveckling och deras första möte med skriftspråket.

Ladda ner delrapport 8 om LäslyftetPDF (pdf, 995 kB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 11

Resultaten från enkäterna till förskolan tyder på att Läslyftet svarar mot ett stort behov av fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling och kollegialt lärande i förskolan. Så här långt tycks Läslyftet i förskolan uppnått de flesta av de mål som avses med satsningen och då särskilt ökade kunskaper och insikter hos personalen och förändrade arbetssätt.

Ladda ner delrapport 11 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Senast uppdaterad 20 mars 2020