Lutande plan

Det här området handlar om lutande plan och friktion på olika sätt. I förskolan och förskoleklassen ska barn ges möjlighet att uppmärksamma, utforska och urskilja saker, händelser och förlopp i omgivningen.

Barnen i filmen undersöker spontant vad som händer när man släpper hjul, ringar, bilar, kulor och bollar nerför olika lutande plan. När barn och vuxna utforskar tillsammans finns förutsättningar att göra spontana situationer till mer systematiska undersökningar kring friktion och grad av lutning. Sådana undersökningar kan göras både inomhus och på förskolans gård, men även på andra platser i omgivningen.

 

Förskollärare reflekterar

I filmen nedan reflekterar förskollärare kring barnens utforskande och lärande inom området lutande plan. 


Diskussion och reflektion

Utgå från filmen och diskutera:

  • Vad i filmen känner ni igen från er egen praktik?
  • Vad i filmen fångade er som förskollärare och arbetslag? Hur kan ni gå vidare för att utveckla er undervisning med filmens innehåll som utgångspunkt?

Utgå från er egen praktik, diskutera och reflektera kring:

  • I vilka spontana och planerade aktiviteter får barnen möjlighet att undersöka lutande plan och friktion tillsammans med er och tillsammans med och andra barn?
  • I vilka miljöer och vid vilka tillfällen får barnen möjlighet att undersöka lutande plan och friktion tillsammans med er och tillsammans med och andra barn?
  • Erbjuds barnen att undersöka friktion systematiskt och att formulera och prova egna och andras hypoteser?
  • På vilka sätt kan ni som förskollärare och arbetslag utmana, stimulera och stötta barnen till ett fortsatt undersökande och lärande om lutande plan och friktion?
Senast granskad: 2014-02-13