Statistiknyhet

Statistik om planerad undervisningstid i grundskolan 2020/21

Statistiken visar hur den planerade undervisningstiden är fördelad mellan ämnen och ämnesgrupper per årskurs och stadium i grundskolan. Skillnaderna mellan planerad och garanterad undervisningstid för specifika ämnen och ämnesgrupper är små.

Publicerades den .