Statistiknyhet

Statistik över elever och personal i fritidshemmet läsåret 2020/21

Läsåret 2020/21 är 480 000 elever inskrivna i fritidshem, vilket är en minskning med drygt 13 000 elever eller knappt 3 procent jämfört med föregående läsår. Det är framför allt barn i åldrarna 6–9 år som går i fritidshem. Nästan 82 procent av barnen i denna åldersgrupp är inskrivna. Jämförelsevis är knappt 20 procent av alla barn i åldrarna 10–12 år inskrivna.

Trenden med minskande elevgrupper i fritidshemmet håller i sig. Det genomsnittliga antalet elever per avdelning har minskat sedan läsåret 2014/15. I genomsnitt går 36,3 elever per avdelning vilket kan jämföras med 37,6 läsåret innan. Det innebär att antalet elever per avdelning har minskat med i genomsnitt 1,4 elever jämfört med läsåret 2019/20.

Antalet anställda i fritidshem är motsvarande 23 500 heltidstjänster, varav 12 700 har en tjänst som lärare. Av de som har en tjänst som lärare hösten 2020 har 5 400, vilket motsvarar drygt 42 procent, en legitimation med behörighet för att undervisa i fritidshemmet. Andelen behöriga lärare är högre i kommunala fritidshem med 44 procent jämfört med drygt 26 procent i fristående fritidshem.

Läsåret 2020/21 är antalet elever per lärare med behörighet för fritidshemmet 62,8 och antalet elever per lärare 22,6.

PM - Elever och personal i fritidshemmet läsåret 2020/21

Officiell statistik på riksnivå över elever i fritidshem läsåret 2020/21, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå över personal i fritidshem läsåret 2020/21, i tabeller Länk till annan webbplats.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .