Statistik över barn och personal i förskola 2020

Drygt 517 000 barn är inskrivna i förskolan 2020, en minskning med drygt 4 480 barn. Barnen är inskrivna på 9 590 förskoleenheter, sju av tio av dessa förskolor drivs av en kommunal huvudman.

Andel heltidstjänster med förskollärarexamen är drygt 40 procent. Det är en ökning med knappt 1 procentenhet från 2019. År 2020 går det 5,1 barn per heltidstjänst i förskolan. I genomsnitt har varje barngrupp i förskolan 14,8 barn år 2020.

PM - Barn och personal i förskola 2020

Officiell statistik på riksnivå över barn i förskolan året 2020, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå över personal i förskolan året 2020, i tabeller Länk till annan webbplats.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .