Statistiknyhet

Skolstatistiken blir tillgänglig igen

Nu kan statistiken publiceras som vanligt igen efter ett beslut om tillfälliga ändringar i sekretesslagstiftningen. Det innebär att skolstatistiken återigen kommer att vara tillgänglig på Skolverkets webbplats på regionnivå, kommunnivå och skolenhetsnivå.

Efter den 1 juli 2021 kommer Skolverket att publicera statistik om skolenheter och huvudmän på samma sätt som tidigare. All statistik som skulle ha publicerats sedan den 1 september 2020 kommer också att tillgängliggöras.

Statistik om enskilda huvudmän får också lämnas ut till kommuner för deras resursfördelning samt till den verksamhet inom Skolverket där den behövs, exempelvis för hantering av statsbidrag. Däremot får statistik om enskilda huvudmän inte lämnas ut för andra ändamål. Uppgifter om enskilda huvudmäns intäkter och kostnader omfattas fortfarande av statistiksekretess.

Tillfälliga ändringar i sekretesslagstiftningen

Statistiken kan offentliggöras igen genom tillfälliga ändringar i sekretesslagstiftningen.

Ändringen regleras genom en ny paragraf, 24 kap. 8 a §, i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ändringen upphör att gälla den 1 juli 2023 då permanent lagstiftning planeras vara på plats.

Bakgrund

Bakgrunden till den tidigare sekretessen är att Statistiska centralbyrån (SCB) ändrade sin sekretesspolicy hösten 2019. SCB gjorde då bedömningen att uppgifter om elevers genomströmning och betygspoäng samt att elevsammansättningen hos en fristående skola är ekonomiska förhållanden och att de omfattas av statistiksekretess. Våren 2020 vann domen laga kraft och från den 1 september 2020 upphörde Skolverket att publicera ny statistik om fristående skolor.

I september 2020 lämnade Skolverket och SCB över varsitt förslag till regeringen på hur all skolstatistik skulle kunna publiceras igen.

I mars 2021 la regeringen fram en proposition om tillfälliga ändringar i sekretesslagstiftningen, och i maj 2021 röstade riksdagen ja till propositionen.

Ändringen gäller från och med den 1 juli 2021 till och med den 30 juni 2023.

Vid frågor kontakta

Om du har frågor mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .