Statistiknyhet

Statistik över kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2020

År 2020 uppgick den totala kostnaden för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och kommunal vuxenutbildning till 308,5 miljarder kronor. Jämfört med 2019 har kostnaden ökat med nästan 4,8 miljarder kronor i fasta priser vilket är en ökning med 1,6 procent.

Av samtliga skolformer står grundskolan för den största kostnaden och förskolan för den näst största. År 2020 kostade grundskolan nästan 130,8 miljarder kronor och förskolan knappt 82,1 miljarder kronor. Gymnasieskolan kostade 45,2 miljarder kronor år 2020.

PM - Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2020

Officiell statistik på riksnivå över kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2020, i tabeller Länk till annan webbplats.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .