Statistiknyhet

Slutbetygen för årskurs 9 är stabila under pandemin

Slutbetygen för eleverna i årskurs 9 är på ungefär samma nivå som förra läsåret. Det bekräftas nu i Skolverkets slutgiltiga betygsstatistik för läsåret 2020/2021. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har ökat marginellt. En större andel av de nyinvandrade eleverna är behöriga till gymnasieskolan än föregående år.

Publicerades den .