Statistiknyhet

Preliminär statistik om gymnasieskolans elever

Det är drygt 358 400 elever som läser en utbildning i gymnasieskolan läsåret 2021/22. Sedan föregående läsår har antalet elever minskat med drygt 2 400. Språkintroduktion har minskat mest med cirka 2 200 elever. Detta visar Skolverkets preliminära statistik om elever i gymnasieskolan läsåret 2021/22.

Preliminär statistik i tabell om gymnasieskolans elever, läsåret 2021/22 Länk till annan webbplats.

Antalet elever i gymnasieskolan totalt har minskat med 2 400 elever sedan föregående läsår, vilket motsvarar knappt 1 procent. Antalet elever på introduktionsprogrammen minskar för femte året i rad, vilket främst beror på att eleverna på språkintroduktion blir allt färre. Läsåret 2021/22 är det totalt 36 900 elever som läser ett introduktionsprogram, en minskning med 3 700 elever från föregående år. På yrkesprogrammen går det omkring 105 000 elever, ungefär 400 färre än förra året. Antal elever på de högskoleförberedande programmen har ökat med 1 600 så totalt går det nu omkring 216 500 elever på de programmen.

Läsåret 2021/22 går flest elever, 63 000, på samhällsvetenskapsprogrammet. Ekonomiprogrammet har under flera år ökat i antal elever och fortsätter öka även detta läsår. Ekonomiprogrammet fortsätter att vara det näst största programmet i gymnasieskolan med cirka 52 200 elever. De största yrkesprogrammen är el- och energiprogrammet med 15 400 elever, bygg- och anläggningsprogrammet med 13 700 elever och fordons- och transportprogrammet med 13 600 elever.

Elever i skolår 1 på nationella program

Antalet elever som går första året på ett nationellt program har minskat med nästan 1 procent sedan föregående läsår. Totalt läser 110 000 första året på ett nationellt program detta läsår.

På yrkesprogrammen har andelen elever i skolår 1 minskat med drygt 1 procent. De yrkesprogram som procentuellt tappat flest elever är hotell- och turismprogrammet (16 procent) och hantverksprogrammet (11 procent). Det yrkesprogram som har störst ökning i både antal och andel är naturbruksprogrammet (11 procent). Fordons- och transportprogrammet ökar med drygt 2 procent vilket beror på att fler kvinnor läser programmet läsåret 2021/22.

På de högskoleförberedande programmen är andelen elever i skolår 1 i stort sett oförändrat. På de två största, samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet, har andelen elever i skolår 1 ökat med knappt 2 procent respektive drygt 3 procent. Elever i skolår 1 på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet har minskat med nästan 3 respektive 4 procent. På naturvetenskapsprogrammet beror förändringen till största del av att det är färre kvinnor som läser programmet jämfört med föregående år. På humanistiska programmet är det 100 färre elever i skolår 1. Eftersom humanistiska programmet är ett litet program med få elever innebär det en minskning med 14 procent från föregående läsår.

Elever på introduktionsprogram

På introduktionsprogrammen har antalet elever minskat med ungefär 1 900 elever i år 1 (8 procent). Minskningen av antalet elever på språkintroduktion fortsätter för femte året i rad. Det här läsåret går 5 000 elever år 1, vilket är drygt 20 procent färre än förra läsåret. Yrkesintroduktion har minskat nästan med 10 procent sedan förra läsåret och där beror förändringen i huvudsak på att antalet män som går på programmet har sjunkit.

Statistiken enbart på nationell nivå

Statistiken är preliminär. I mars publiceras den slutliga statistiken och då finns även statistik på regional och lokal nivå.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .