Statistiknyhet

Statistik över elever i gymnasiesärskolan läsåret 2021/22

För femte året i rad ökar antalet elever i gymnasiesärskolan. Läsåret 2021/22 går det 6 750 elever i gymnasiesärskolan. Det är en ökning med nästan 3 procent från föregående läsår och en ökning med 14 procent de fem senaste läsåren.

PM – Elever i gymnasiesärskolan 2021/22

Officiell statistik på riksnivå över elever i gymnasiesärskolan, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över elever i gymnasiesärskolan på kommunnivå Länk till annan webbplats.

Elevantalet ökar för femte året i rad och har från förra läsåret ökat med cirka 176 elever (3 procent) och ökat med 834 elever de fem senaste läsåren (14 procent). Sedan föregående läsår ökar antalet elever på både nationella program och individuella program med 3 procent. I diagrammet nedan visas utvecklingen av antalet elever på nationella och individuella program över tid.

Diagram 1. Antal elever i gymnasiesärskolan läsåren 1992/93–2021/22

Diagram över antal elever i gymnasiesärskolan läsåren 1992/93–2021/22

Diagram över utvecklingen av antalet elever i gymnasiesärskolan läsåren 1992/93–2021/22. Antalet elever i gymnasiesärskolan var i början på 1990-talet ca 3 600 elever och har därefter ökat kraftigt. Läsåret 2009/10 nådde antalet elever sin högsta nivå med cirka 9 400 elever. Efter att antalet elever därefter minskat några läsår till 5 900 elever har antalet börjat öka igen. Sedan läsåret 2016/17 har antalet ökat och läsåret 2021/22 går 6 750 elever i gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskoleenheter finns i 154 av landets 290 kommuner. Av de totalt 236 skolenheterna har majoriteten, 83 procent, en kommunal huvudman. Endast 32 skolenheter, 14 procent, har enskild huvudman.

Elever på de nationella programmen

De nationella program som har flest elever är administration, handel och varuhantering med 755 elever samt hotell, restaurang och bageri med 722 elever. Minst antal elever går på hantverk och produktion med 138 elever.

Administration, handel och varuhantering är ett av de program som ökat mest över tid. Under fem läsår har antalet elever på programmet ökat med 38 procent. Det program där antalet elever har ökat som mest över tid är fordonsvård och godshantering. Det har ökat med 47 procent. De program där antalet elever minskat under de fem senaste läsåren är hantverk och produktion, som minskat med 14 procent samt estetiska verksamheter som minskat med 13 procent.

Det är fler män än kvinnor som går i gymnasiesärskolan och den fördelningen har varit stabil över tid. På både nationella program och individuella program är andelen kvinnor omkring 40 procent och män 60 procent. Nedbrutet på de enskilda nationella programmen förekommer större skillnader. I diagrammet nedan visas antalet elever på de nationella programmen uppdelat på kvinnor och män.

Diagram 2. Antal elever i gymnasiesärskolan läsåret 2021/22, per program och kön

Diagram över antal elever i gymnasiesärskolan läsåret 2021/22, per program och kön

Diagram över antalet elever i gymnasiesärskolan per program och kön. På flera av programmen förekommer stora skillnader i könsfördelningen. På fastighet, anläggning och byggnation samt fordonsvård och godshantering är 93 procent män. Det nationella programmet där kvinnorna är i majoritet är hälsa, vård och omsorg med 80 procent. Andelen kvinnor och män är som jämnast på estetiska verksamheter, där kvinnorna är 49 procent och männen 51 procent.

Publicerades den .