Statistiknyhet

Statistik om komvux som särskild utbildning läsåret 2021/22

Nu finns officiell statistik om elever i komvux som särskild utbildning för läsåret 2021/22. Statistiken visar bland annat antalet elever, vilken nivå de läser, deras ålder samt hur många timmar de läser i genomsnitt per vecka.

Elever i komvux som särskild utbildning 2021/22

Officiell statistik på riksnivå över elever i komvux som särskild utbildning, i tabeller Länk till annan webbplats.

Sök statistik över elever i komvux som särskild utbildning på läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Antalet elever fortsätter att minska

Komvux som särskild utbildning finns i 166 kommuner, vilket är 3 kommuner färre än föregående år.

Läsåret 2021/22 minskar antalet elever i jämförelse med föregående läsår. Antalet elever under läsåret 2021/22 uppgick till 3 220, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med året innan. Det kan jämföras med förra årets minskning som var 7 procent.

Inom gymnasiesärskolenivå har antalet dock ökat med 68 elever, från 1 216 elever till 1 284 elever.

Diagram 1. Antal elever inom komvux som särskild utbildning inom respektive studienivå

Diagram över antal elever inom komvux som särskild utbildning inom respektive studienivå.

Diagrammet visar utvecklingen över antalet elever på de olika nivåerna inom komvux som särskild utbildning från 2011/12 till 2021/22. Antalet elever har minskat inom alla nivåer. Flest elever finns på grundsärskolenivån med ca 1400 elever läsåret 2021/22. Det är en minskning från ca 2300 elever läsåret 2011/12.

Flest elever studerar inom grundsärskolenivån. Antalet elever har dock minskat sedan läsåret 2011/12, från 2 290 till 1 427 läsåret 2021/22. Antalet elever i gymnasiesärskolenivån var 1 284 läsåret 2021/22 och antalet har ökat något jämfört med förra året men sett över en tioårsperiod har antalet legat relativt stabilt. Inom träningsskolenivån har antalet elever minskat sedan 2011/12 då de var 1 228, vid läsåret 2021/22 var de 810 elever.

Vid frågor om statistiken kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .