Statistiknyhet

Statistik över elever i förskoleklassen 2021/22

Läsåret 2021/22 går drygt 122 000 elever i förskoleklass, vilket är 1 380 elever färre än föregående läsår. Andelen sexåringar i befolkningen som går i förskoleklass är 97,8 procent. Som en konsekvens av att barn kan börja fullgöra skolplikten vid olika åldrar kan sexåringar även återfinnas i andra skolformer. Innevarande läsår är exempelvis 757 elever i årskurs 1 i grundskolan sex år eller yngre.

Publicerades den .