Statistiknyhet

Statistik över elever i grundskolan 2021/22

Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka. Läsåret 2021/22 är antalet elever drygt 1 100 000. Detta är en ökning med 1 procent, drygt 9 000 elever, jämfört med föregående läsår. Det tillkommer elever i samtliga årskurser förutom i årskurs 2 och 4 där elevantalet har minskat.

Publicerades den .