Statistiknyhet

Elever och personal i fritidshemmet läsåret 2021/22

Läsåret 2021/22 är 480 000 elever inskrivna i fritidshem, vilket är i nivå med föregående läsår.

Elevgrupperna i fritidshemmen fortsätter att minska. Det genomsnittliga antalet elever per avdelning har minskat varje år sedan läsåret 2014/15. Då gick det i genomsnitt 41,1 elever per avdelning. Idag är motsvarande antal 35,7 elever per avdelning. Jämfört med förgående läsår är det en minskning med i genomsnitt 0,5 elever.

Antalet anställda i fritidshem är motsvarande 23 400 heltidstjänster, varav 12 200 har en tjänst som lärare. Av de som har en tjänst som lärare hösten 2021 har 44,2 procent legitimation med behörighet för att undervisa i fritidshemmet. Det är en ökning med cirka 2 procentenheter sedan förgående läsår.

PM - Elever och personal i fritidshemmet läsåret 2021/22

Officiell statistik på riksnivå över elever i fritidshem läsåret 2021/22, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå över personal i fritidshem läsåret 2021/22, i tabeller Länk till annan webbplats.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .