Statistiknyhet

Uppföljning av gymnasieskolan 2022

Elevkullarna i gymnasieskolan fortsätter att öka. En tredjedel av eleverna på nationella program läser yrkesprogram och två tredjedelar läser högskoleförberedande program. Andelen elever som slutför en gymnasieutbildning inom tre år har fortsatt ökat sedan 2014, men för första gången har andelen elever som lämnar gymnasieskolan med grundläggande behörighet till högskolestudier minskat.

Uppföljning av gymnasieskolan 2022

Årets uppföljning innehåller ett avsnitt där statistik över de riksrekryterande programmen med egna examensmål redovisas. Statistiken över dessa program har ofta redovisats ihop men den är nu nedbruten på programnivå; flygteknikutbildningen, marinteknikutbildningen, sjöfartsutbildningen, och yrkesdansarutbildningen. Tågteknikutbildningen och utbildningen samiska näringar ingår även i de riksrekryterande programmen men har för närvarande inga elever registrerade.

I rapporten följer vi gymnasieskolan sex läsår bakåt i tiden, dels gymnasieskolan som helhet, dels per program. De statistikuppgifter som finns redovisade är bland annat sökande och antagna elever, elever per inriktning, fördelning av elever med hänseende på kön, svensk och utländsk bakgrund, föräldrars utbildningsbakgrund samt typ av huvudman. Här finns även statistik över hur många elever som stannar kvar på respektive program genom hela sin utbildning, hur många som tar examen och hur många som får jobb eller studerar efter examen. Utöver statistiken finns information om hur Skolverket med stöd av programråd och referensskolor arbetar med utvecklingen av varje program, inklusive inriktningar och yrkesutgångar.

Vid frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .