Statistiknyhet

Statistik om särskilt stöd i grundskolan 2021/22

Läsåret 2021/22 omfattas 5,8 procent av eleverna i grundskolan av ett åtgärdsprogram, vilket motsvarar drygt 63 900 elever. Andelen är i nivå med föregående läsår.

Både åtgärdsprogram totalt sett och de olika typerna av särskilt stöd är vanligare bland pojkar än flickor.

Andelen elever som omfattas av ett åtgärdsprogram varierar mellan 0–20 procent mellan landets 290 kommuner.

PM – Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2021/22

Officiell statistik på riks- och kommunnivå över särskilt stöd i grundskolan läsåret 2021/22, i tabeller Länk till annan webbplats.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .