Statistiknyhet

Statistik över kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2021

År 2021 uppgick den totala kostnaden för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och kommunal vuxenutbildning till 318,1 miljarder kronor. Jämfört med 2020 har kostnaden ökat med nästan 2,9 miljarder kronor i fasta priser vilket är en ökning med 0,9 procent.

Av samtliga skolformer står grundskolan för den största kostnaden och förskolan för den näst största. År 2021 kostade grundskolan nästan 135,8 miljarder kronor och förskolan drygt 83,9 miljarder kronor. Gymnasieskolan kostade knappt 46,5 miljarder kronor år 2021.

PM - Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2021

Officiell statistik på riksnivå över kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2021, i tabeller Länk till annan webbplats.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .