Statistiknyhet

Statistik om etablering efter avslutade studier i komvux

Av de nästan 100 000 elever som avslutade komvux på grundläggande och gymnasial nivå 2018 hade 43 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden året efter och 44 procent två år efter. När det gäller elever som avslutade komvux 2019 var 39 procent etablerade på arbetsmarknaden året efter. Det visar Skolverkets nya statistik om etablering efter avslutade studier i komvux.

PM – Etableringen på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2019 och 2020 efter avslutad kommunal vuxenutbildning

Statistik på riksnivå Länk till annan webbplats.

Efter längre yrkesutbildningar är många etablerade

Arbetsmarknadsetableringen var högre bland de som hade läst yrkesutbildningar som omfattar minst ett års heltidsstudier, jämfört med komvux som helhet. Totalt 53 procent av eleverna som avslutade en längre yrkesinriktad utbildning under 2019 hade en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år efter avslutade studier. Motsvarande andel bland de med en kortare yrkesutbildning var 44 procent. Detta är en minskning jämfört med eleverna som avslutade en yrkesutbildning 2018 och sammanfaller med covid-19 pandemins inverkan på arbetsmarknaden under 2020.

Yrkesutbildningar stärker elevernas ställning på arbetsmarknaden

Många av de elever som har läst en längre yrkesutbildning har stärkt sin position på arbetsmarknaden jämfört med innan de började på komvux. 25 procent av eleverna som avslutade en längre yrkesutbildning under 2019 varken studerade eller arbetade innan studierna. Efter avslutade yrkesstudier har gruppen som varken arbetar eller studerar minskat till 7 procent.

Fler män än kvinnor är etablerade efter studier i svenska för invandrare

Av de som avslutat sina studier i svenska för invandrare (sfi) är det fler män än kvinnor som har en etablerad ställning på arbetsmarknaden året efter studierna. Av de som avslutade sfi 2019 hade 17 procent av kvinnorna en etablerad ställning på arbetsmarknaden året därpå medan 33 procent av männen var etablerade. Kvinnorna läser i högre utsträckning än männen vidare i komvux på grundläggande och gymnasial nivå.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .