Statistiknyhet

Uppföljning av regionalt yrkesvux 2021

Här kan du ta del av Skolverkets uppföljning av den utbildning och de elever som studerat inom ramen för statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux).

PM - Uppföljning av regionalt yrkesvux – utbildning 2021 och etablering 2020

Nästan 78 000 elever läste statsbidragsfinansierade kurser inom regionalt yrkesvux år 2021. Det är en ökning med 30 procent från 2020. Likt tidigare år har yrkesinriktningen vård och omsorg flest elever. Det är fler kvinnor än män som läser inom regionalt yrkesvux och drygt hälften av eleverna är utrikesfödda. Av de elever som avslutade regionalt yrkesvux 2019 hade 41 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden 2020.

Vid frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .