Statistiknyhet

Uppföljning av gymnasieskolan 2023

Elevkullarna i gymnasieskolan fortsätter att öka. En tredjedel av eleverna på nationella program läser yrkesprogram och två tredjedelar läser högskoleförberedande program. Andelen elever som slutför en gymnasieutbildning inom tre år har fortsatt ökat sedan 2014. Av de elever som har läst ett yrkesprogram har 36 procent läst in grundläggande behörighet till högskoleutbildning. Rapporten belyser även förändringar i gymnasieskolan som gäller sammantagen bedömning, grundläggande behörighet och ämnesbetyg.

Uppföljning av gymnasieskolan 2023

I rapporten följer vi gymnasieskolan sex läsår bakåt i tiden, dels gymnasieskolan som helhet, dels per program. De statistikuppgifter som finns redovisade är bland annat sökande och antagna elever, elever per inriktning, fördelning av elever i hänseende till kön, svensk och utländsk bakgrund, föräldrars utbildningsbakgrund samt typ av huvudman. Här finns även statistik över hur många elever som stannar kvar på respektive program genom hela sin utbildning, hur många som tar examen och hur många som får jobb eller studerar efter examen. Utöver statistiken finns information om hur Skolverket med stöd av programråd och referensskolor arbetar med utvecklingen av varje program, inklusive inriktningar och yrkesutgångar.

Motsvarande statistik för tidigare läsår går att återfinna i motsvarande rapport från 2021.

Vid frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .