Statistiknyhet

Elever och personal i fritidshemmet läsåret 2022/23

Läsåret 2022/23 är 494 000 elever inskrivna i fritidshem, vilket är en ökning med omkring 14 000 elever sedan föregående läsår. Andelen inskrivna av samtliga barn i åldern 6 till 12 år är 55,6 procent.

PM - Elever och personal i fritidshemmet läsåret 2022/23

Officiell statistik på riksnivå över elever i fritidshem läsåret 2022/23, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå över personal i fritidshem läsåret 2022/23, i tabeller Länk till annan webbplats.

Det genomsnittliga antalet elever per avdelning är knappt 36,3 läsåret 2022/23. I genomsnitt är avdelningarna större i fritidshem med enskild huvudman än i fritidshem med kommunal huvudman men den vanligaste avdelningsstorleken för båda huvudmannatyperna är 20–29 elever.

Antalet anställda i fritidshem motsvarar 24 000 heltidstjänster, varav 12 600 har en tjänst som lärare. Av de som har en tjänst som lärare hösten 2022 har 43,2 procent legitimation med behörighet för att undervisa i fritidshemmet. Det är en minskning med cirka 1 procentenhet sedan föregående läsår.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .