Statistiknyhet

Ny statistik om elevers slutbetyg i årskurs 9 per betyg i årskurs 6

Ny statistik visar fördelningen av elevers slutbetyg våren 2022 i matematik, engelska, svenska samt svenska som andraspråk givet vad eleven fick för terminsbetyg i årskurs 6 i dessa ämnen våren 2019.

Vanligt att elever har betyget F i årskurs 9 om de hade F i årskurs 6

Våren 2022 var det 5 710 elever som fick F som slutbetyg i matematik och även haft F i matematik i årskurs 6 våren 2019. I engelska var det 3 710 elever som varken nådde kunskapskraven i årskurs 6 eller i årskurs 9. I svenska var det 1 620 elever som fick F som slutbetyg i svenska och även haft F i svenska i årskurs 6, och i svenska som andraspråk var detta antal 1 860 elever.

För frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .