Statistiknyhet

Statistik om rektorsomsättning i grundskolan och gymnasieskolan

I PM:et sammanfattar vi Skolverkets officiella statistik om rektorsomsättning i grundskolan och gymnasieskolan bland de som var rektorer läsåren 2014/15–2021/22.

Publicerades den .