Statistiknyhet

Statistik över svensk utbildning i utlandet 2022

Läsåret 2022/23 läste nästan 5 010 elever någon form av svensk utbildning i utlandet i totalt 37 länder. Av dessa elever var det knappt 1 500 elever som fick reguljär utbildning motsvarande förskoleklass, grundskola och gymnasieskola vid svenska utlandsskolor.

Det genomsnittliga meritvärdet för avgångselever från reguljär grundskoleutbildning vid svenska utlandsskolor var 275,8 poäng läsåret 2021/22. För elever som fick slutbetyg från gymnasieskolan var den genomsnittliga betygspoängen 16,7 samma läsår.

Av totalt 206 lärare vid svenska utlandsskolor läsåret 2022/23 hade 97 procent pedagogisk utbildning.

PM – Svensk utbildning i utlandet 2022

Officiell statistik över antalet elever i svensk utbildning i utlandet läsåret 2022/23, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik över betyg i svensk utbildning i utlandet läsåret 2021/22, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik över personal i svensk utbildning i utlandet läsåret 2022/23, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik över kostnader i svensk utbildning i utlandet kalenderåret 2022, i tabeller Länk till annan webbplats.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .