Statistiknyhet

Statistik över kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2022

År 2022 uppgick den totala kostnaden för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och kommunal vuxenutbildning till knappt 332,2 miljarder kronor. Jämfört med 2021 har kostnaden minskat med knappt 12,6 miljarder kronor i fasta priser vilket är en minskning med 3,8 procent.

Av samtliga skolformer står grundskolan för den största kostnaden och förskolan för den näst största. År 2022 kostade grundskolan nästan 143 miljarder kronor och förskolan drygt 86,5 miljarder kronor. Gymnasieskolan kostade knappt 48,9 miljarder kronor år 2022,

PM - Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2022

Officiell statistik på riksnivå över kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2022, i tabeller Länk till annan webbplats.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .