Statistiknyhet

Nationella prov i gymnasieskolan våren 2023

Resultaten från de nationella proven i svenska, engelska och matematik som genomfördes i gymnasieskolan under vårterminen 2023 finns nu publicerade. Provresultaten i matematik 1 och matematik 2 har förbättrats jämfört med föregående år.

Officiell statistik på riksnivå över provresultat i gymnasieskolan vt 2023 Länk till annan webbplats.

Statistik över provresultat på kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

I gymnasieskolan genomförs de flesta nationella prov på vårterminen. Detta är den andra omgången vårterminsprov efter pandemin då proven var inställda våren 2020 och våren 2021. Av de elever som gick i gymnasieskolan våren 2023 var det endast eleverna i år 1 som hade genomfört nationella prov i årskurs 9.

Provresultat i matematik

Läsåret 2021/22 förändrades ämnesplanen för matematik vilket påverkade innehållet i matematik 1 och matematik 2. Denna förändring tillsammans med pandemin kan ha orsakat den mindre andel elever med godkända provbetyg i matematik 1a och matematik 1b våren 2022 jämfört med innan pandemin. För att särskilja ändringarna i ämnesplanerna från effekter av pandemin behöver resultaten på dessa prov följas under flera år framöver.

Våren 2023 var det 63 procent respektive 76 procent av eleverna som hade ett godkänt provbetyg i matematik 1a och matematik 1b. Detta är en ökning jämfört med våren 2022 då det var 53 procent respektive 64 procent av eleverna som hade ett godkänt provbetyg i dessa kurser. Även om andelen elever med godkända provbetyg i matematik 1 är högre våren 2023 än våren 2022 är de fortfarande lägre än de var innan pandemin.

Resultatet i matematik 2b har förbättrats ytterligare, våren 2023 är andelen elever med godkänt provbetyg 67 procent. Det är en högre andel elever med godkänt provbetyg än våren 2022 då det var en högre andel elever med godkända provbetyg än innan pandemin.

Diagram 1. Andelen elever med godkända provbetyg på nationella prov i matematik 1a, 1b och 2b (procent)

Diagram över andelen elever med godkända provbetyg på nationella prov i matematik 1a, 1b och 2b (procent).Förstora bilden

Diagrammet visar andelen elever med godkända provbetyg på nationella prov i matematik 1a, 1b och 2b våren 2019, 2022 och 2023. I matematik 1a minskade andelen från 75 % 2019 till 53 % 2022 men ökade sedan till 63 % 2023. I matematik 1b minskade andelen från 86 % 2019 till 64 % 2022 men ökade sedan till 76 % 2023. I matematik 2b har andelen ökat från 50 % 2019 till 62 % 2022 och 67 % 2023.

Andelen elever med godkända provbetyg i matematik 3c har minskat från 78 procent till 73 procent. I matematik 3b och matematik 4 ligger andelen godkända provbetyg våren 2023 i nivå med resultaten från våren 2022.

Resultat för nationella prov i svenska och engelska

Provresultaten för engelska 5 och engelska 6 våren 2023 ligger i nivå med resultaten våren 2022. Det är 94 procent respektive 98 procent av eleverna som har ett godkänt provbetyg i dessa kurser. Även i svenska 1 och svenska 3 ligger provresultaten våren 2023 i nivå med resultaten från våren 2022. Det är 89 procent som har ett godkänt provresultat i svenska 1 och 96 procent som har ett godkänt provresultat i svenska 3.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .