Statistiknyhet

Ny statistik om terminsbetygen i årskurs 6

Våren 2023 avslutade drygt 126 000 elever årskurs 6. Andelen elever med godkända terminsbetyg i samtliga ämnen var 71,2 procent. Det visar ny statistik om elevernas terminsbetyg i årskurs 6.

PM – Terminsbetyg i årskurs 6 vårterminen 2023

Officiell statistik – Tabeller med statistik över betyg i årskurs 6, vårterminen 2023 Länk till annan webbplats.

Sök statistik över betyg i årskurs 6 på läns-, kommun - och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Vanligast att uppfylla betygskriterierna för godkänt betyg i bild och slöjd

Bild, slöjd och hem- och konsumentkunskap var de obligatoriska ämnen där högst andel elever fick godkända betyg (A-E), I bild var andelen 97,2 procent, i slöjd 96,8 procent och i hem- och konsumentkunskap 96,7 procent.

De obligatoriska ämnen där lägst andel elever fick godkända betyg var svenska som andraspråk (64,2 procent), matematik (86,6 procent) och idrott och hälsa (90,7 procent).

Skillnaden mellan flickors och pojkars betyg minskar

Liksom tidigare år var det vanligare bland flickor än bland pojkar att få godkända betyg i alla ämnen som man läst. Det var 73,7 procent av flickorna och 68,8 procent av pojkarna som hade uppnått godkända betyg i alla ämnen. Skillnaden mellan könen har minskat för varje år sedan 2019.

Ämnen där eleverna får högst respektive lägst betyg

Bland de obligatoriska ämnena var det högsta betyget (A) vanligast i engelska, där 23,2 procent av eleverna uppfyllt betygskriterierna för detta betyg. Det lägsta betyget (F) var vanligast i svenska som andraspråk (34,9 procent) och matematik (12,5 procent).

Diagram 1. Andelen elever (procent) med betygen A-F eller streck per ämne i årskurs 6, våren 2023

Tillgänglig bild över diagram 1 Excel, 24 kB.

Kontaktuppgifter

För frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .