Statistiknyhet

Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter kommunal vuxenutbildning

Statistiken som publiceras idag omfattar bland annat perioden då covid-19-pandemin kan ha påverkat elevernas etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter komvux. På grundläggande och gymnasial nivå är etableringen 2021 i nivå med 2020 medan etableringen efter svenska för invandrare (sfi) ökar något.

Under de senaste åren har vi genomfört förändringar både vilka elever vi följer upp samt kategorierna vi redovisar. Nytt för i år är att vi kategoriserar elevens samtliga nationella kurser på gymnasial nivå och har därmed skapat två nya kategorier för de elever som antingen avbrutit alla sina kurser eller avbrutit minst hälften av sina kurser.

PM – Etableringen på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2020 och 2021 efter avslutad kommunal vuxenutbildning

Etableringsstatistik på riksnivå Länk till annan webbplats.

Etablering efter komvux på grundläggande och gymnasial nivå

Av de 98 900 elever som avslutade komvux på grundläggande och gymnasial nivå 2019 hade 39 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden året efter och 43 procent två år efter. Av de 110 000 elever som avslutade komvux 2020 var 39 procent etablerade på arbetsmarknaden året efter.

När det gäller elever med yrkesinriktad utbildning var det en lägre andel som var etablerade på arbetsmarknaden ett år efter studierna bland de elever som avslutade komvux 2020 jämfört med de som avslutade komvux 2019.

Eleverna som avslutade komvux 2020 efter att ha läst huvudsakligen teoretiska kurser studerade på högskola året efter studierna i något lägre utsträckning jämfört med motsvarande grupp som avslutade komvux 2019.

Bland elever som avbrutit alla sina kurser 2020 hade 66 procent någon form av koppling till arbetsmarknaden innan studierna medan drygt 71 procent hade någon form av koppling till arbetsmarknaden ett år efter att de avgått från komvux.

Diagram 1. Etableringsstatus ett och två år efter att ha avslutat komvux 2019

Ta del av siffrorna i diagram 1 Excel, 16 kB.

Etablering efter sfi

Av de 56 500 elever som avslutade komvux i sfi 2019 hade 25 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden året efter och 30 procent två år efter.

Av de 48 100 elever som avslutade sfi 2020 var 28 procent etablerade på arbetsmarknaden året efter.

Elever som var godkända i kurs D var i betydligt högre grad studerande året efter att de avslutat sina sfi-studier. Bland de godkända i kurs D och som avslutade sfi 2019 var det 64 procent som fortsatte i övriga studier och 2 procent som fortsatte med högskolestudier året därpå.

Diagram 2. Etableringsstatus ett år efter avslutade studier inom komvux i sfi 2020

Ta del av siffrorna i diagram 2 Excel, 16 kB.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .