Statistiknyhet

Uppföljning av regionalt yrkesvux 2022

Här kan du ta del av Skolverkets uppföljning av den utbildning och de elever som studerat inom ramen för statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux).

PM - Uppföljning av regionalt yrkesvux – utbildning 2022 och etablering 2021

År 2022 läste 77 100 elever statsbidragsfinansierade kurser inom regionalt yrkesvux. Det är en minskning med 1 procent från 2021. Vård och omsorg är, likt tidigare år, den vanligaste inriktningen på studierna. Det är fler kvinnor än män som läser inom regionalt yrkesvux och drygt hälften av eleverna är utrikesfödda. Av de elever som avslutade regionalt yrkesvux 2020 hade 41 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden 2021.

Vid frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .