Statistiknyhet

Statistik om sysselsättning efter anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning

Nu finns ny statistik om sysselsättning efter avslutade studier i anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning. Statistiken visar sysselsättning för flera populationer med olika avgångsår, men också förändringar över tid.

Den vanligaste sysselsättningen efter anpassade gymnasieskolan var daglig verksamhet och i synnerhet bland de som hade läst individuella program. Av de ungdomar som hade läst nationella program var det knappt var fjärde som hade ett arbete.

PM – Sysselsättning efter avslutad anpassad gymnasieskola – sysselsättning hösten 2020 och 2021

Den vanligaste sysselsättningen efter komvux som anpassad utbildning var daglig verksamhet och främst bland de som studerat på grundläggande nivå. Av de individer som studerat på gymnasial nivå hade drygt var åttonde ett arbete.

PM – Sysselsättning efter komvux som anpassad utbildning – sysselsättning hösten 2019, 2020 och 2021

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .