Statistiknyhet

Statistik över barn och personal i förskola hösten 2023

Hösten 2023 är drygt 501 000 barn inskrivna i förskolan vilket är en minskning med 1,5 procent jämfört med hösten 2022. Samtidigt har andelen inskrivna barn av befolkningen ökat med 0,8 procentenheter jämfört med föregående år. Knappt 87 procent av landets alla barn i åldern ett till fem år är inskrivna i förskola.

Det finns inskrivna barn på 9 129 förskoleenheter och av dessa drivs sju av tio av en kommunal huvudman. I likhet med förra året går det 5,1 barn per heltidstjänst i förskolan. Av alla anställda som arbetar med barn i förskolan, räknat i heltidstjänster, har 41 procent en förskollärarexamen. Det är en ökning på 0,8 procentenheter jämfört med föregående år. Hösten 2023 går det i genomsnitt 15,3 barn i varje barngrupp i förskolan, vilket är i nivå med hösten 2022.

PM - Barn och personal i förskola hösten 2023

Officiell statistik på riksnivå över barn i förskolan hösten 2023, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå över personal i förskolan hösten 2023, i tabeller Länk till annan webbplats.

Skolverket har också genomfört en urvalsundersökning våren 2023 för att jämföra 15 april 2023 med 15 oktober 2022.

PM - Barn och personal i förskolan - en urvalsundersökning våren 2023

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .