Statistiknyhet

Urvalsundersökning om barn och personal i förskolan våren 2023

Antalet barn och barngruppernas storlek i förskolan ökade från hösten 2022 till våren 2023 samtidigt som lärartätheten minskade. Det visar en urvalsundersökning som Skolverket har gjort.

Skolverket redovisar i detta PM resultaten från den urvalsundersökning rörande barn och personal i förskolan som genomfördes våren 2023. PM:et innehåller jämförelser mellan urvalsundersökningen våren 2023 med mätdatum 15 april 2023 och den officiella statistiken (totalundersökning) insamlad hösten 2022 med mätdatum 15 oktober.

Resultatet visar bland annat att antalet barn och storleken på barngrupper har ökat på våren jämfört med hösten och att lärartätheten har minskat. Skillnaderna är statistiskt säkerställda för förskolor med kommunal huvudman. För förskolor med enskild huvudman fanns det inte några signifikanta skillnader mellan våren 2023 och hösten 2022.

PM - Barn och personal i förskolan våren 2023

Publicerades den .