Ansök om legitimation med utländsk utbildning

Du som har en utbildning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog kan ansöka om att få legitimation.

Så här ansöker du

För att ansöka om legitimation ska du skicka in detta till Skolverket:

 • En ansökningsblankett som du har fyllt i.
 • Bilaga 1. Fyll i bilaga 1 om det är okej för dig att vi kontaktar det land du utbildade dig i. Du behöver signera bilaga 1 för hand.
 • En kopia på diplom och ämnesförteckning på din utländska utbildning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog. Ämnesförteckning ska visa vilka kurser du har läst, på originalspråk och i översättning till engelska eller svenska.
 • En kopia på intyg som visar dina kunskaper i svenska. (Om du har svenska, danska, färöiska, isländska eller norska som modersmål behöver du inte skicka in dokument som stödjer dina kunskaper i svenska.)
 • Intyg över namnbyte, om du har bytt namn.

Det kostar att ansöka om legitimation

Det kostar 1 500 kronor att ansöka om en legitimation. När Skolverket har registrerat din ansökan skickar vi information till dig hur du ska betala.

Regeringen har bestämt att Skolverket ska ta ut en ansökningsavgift. Den är till för att täcka Skolverkets kostnader för att handlägga ansökan.

Källa: 4 kapitlet 5 § i förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

Översätt dina intyg

Välj en auktoriserad översättare för att översätta intygen till svenska eller engelska. Du hittar auktoriserade översättare hos Kammarkollegiet eller Föreningen Auktoriserade Translatorer. Du behöver inte översätta dina dokument om de är på engelska, danska, finska, färöiska, isländska, meänkieli, norska, samiska, romani eller jiddisch. Om dina dokument är utfärdade på ett av de här språken och du redan har en översättning till svenska eller engelska, kan du välja att bifoga översättningen till din ansökan.

Sök auktoriserad översättare, Kammarkollegiets webbplats Länk till annan webbplats.

Föreningen Auktoriserade Translatorer Länk till annan webbplats.

Sveriges facköversättarförening Länk till annan webbplats.

Olika intyg för olika länder

Det finns olika intyg för olika länder.

Det krävs nästan alltid Zweite Staatsprüfung (andra statsexamen) för att man ska få arbeta som lärare i Tyskland. Om du har ett intyg över Zweite Staatsprüfung så behöver du skicka in det tillsammans med din ansökan.

Om det inte var ett krav för dig när du läste din utbildning till lärare behöver du inte göra någonting. I så fall kan du meddela Skolverket det i din ansökan.

Det krävs en QTS (Qualified Teacher Status) för att få arbeta som lärare i England och Wales.

Om du har ett intyg över QTS kan du skicka in det. Om du inte har det kan du skriva det i din ansökan.

Efter att du har skickat in din ansökan till Skolverket kommer du att få information med ditt ärendenummer från oss. Du behöver sedan kontakta ditt universitet och be dem skicka official transcript direkt till Skolverket. Official transcript är endast giltigt om det skickas in direkt till Skolverket från ditt universitet.

Detta kan göras med vanlig post eller med mejl. Det ska vara i form av en länk från universitetet. Universitetet måste skriva ditt ärendenummer för att vi ska veta vilket ärende official transcript tillhör, därför är det viktigt att du väntar på att vi registrerar ett ärende åt dig först.

E-post: legkomplettering@skolverket.se

Vanlig post:

Skolverket
Att. Lärarlegitimation, (samt ditt ärendenummer)
Box 4002
171 04 Solna

Skolverket kan inte, på grund av IT-säkerhetsskäl, ta emot lösenordskyddade filer via mejl.

Universitets- och högskolerådet (UHR) kontaktar i nuläget inte några lärosäten och myndigheter i Afghanistan för att kontrollera om olika utbildningsdokument är äkta. Det innebär att UHR kanske inte kommer att kunna göra en bedömning i samtliga ärenden. UHR kräver att utbildningsdokument från Afghanistan ska vara skannade kopior i färg. Du behöver därför skicka in dina handlingar som skannade kopior i färg när du ansöker om lärarlegitimation hos Skolverket.

Efter att du har skickat in din ansökan till Skolverket kommer du att få information med ditt ärendenummer från oss. Du behöver sedan logga in på Vitnemålsportalen och skicka en länk till ditt resultat över studierna till Skolverket. Länkens giltighetstid bör vara minst en månad. I resultatet ska det finnas information om att du har slutfört en utbildning som lärare eller förskollärare och vilka kurser som du har läst där både betyg och omfattning i studiepoeng, vekttall eller ECTS står.

Du behöver få ett ärendenummer från oss först, så att vi vet till vilken ansökan som dina resultat ska laddas upp i.

E-post: legkomplettering@skolverket.se

Vanlig post:

Skolverket
Att. Lärarlegitimation, (samt ditt ärendenummer)
Box 4002
171 04 Solna

Vitnemålsportalen Länk till annan webbplats.

På Island krävs lärarlicens (Leyfisbréf). Du som har en utbildning från Island behöver därför skicka med intyg över Leyfisbréf med din ansökan.

Om du saknar Leyfisbréf ska du ange det i din ansökan.

I dessa länder krävs intyg över yrkesprov (strucni ispit eller definitivat) med godkänt resultat för att få arbeta som lärare eller förskollärare.

Om du har ett intyg över strucni ispit eller definitivat kan du skicka in det. Om du inte har det kan du skriva det i din ansökan.

Om du har en utbildning från Rumänien som avslutats 2008 eller senare behöver du visa certifikat de Absolvire.

Efter att du har skickat in din ansökan till Skolverket kommer du att få information med ditt ärendenummer från oss. Du behöver sedan logga in på My eQuals och skicka en länk till ditt resultat över studierna till Skolverket. Länkens giltighetstid bör vara minst en månad. I resultatet ska det finnas information om att du har slutfört en utbildning som lärare eller förskollärare och vilka kurser som du har läst där både betyg och omfattning i studiepoäng, credits eller motsvarande står.

Du behöver få ett ärendenummer från oss först, så att vi vet till vilken ansökan som dina resultat ska laddas upp i.

E-post: legkomplettering@skolverket.se

Vanlig post:

Skolverket
Att. Lärarlegitimation, (samt ditt ärendenummer)
Box 4002
171 04 Solna

På My eQuals webbplats finns mer information om hur du går till väga för att dela med dig av dina studieresultat.

My eQuals Australien Länk till annan webbplats.

My eQuals Nya Zeeland Länk till annan webbplats.

Vill du ansöka med en utbildning från Sverige och ett annat land?

Om du har en utbildning från Sverige som lärare, förskollärare eller fritidspedagog och har en utbildning eller studier från ett annat land ansöker du om legitimation utifrån din utbildning från Sverige.

Ansök med svensk examen

Intyg

Om du har arbetat som lärare eller förskollärare i Sverige eller i ett annat land kan en huvudman eller rektor skriva ett intyg åt dig. Om du har en utbildning i idrott och hälsa behöver du skicka in ett intyg över att du har kunskaper i simning och livräddning.

Intygen kan kompensera för skillnaderna mellan din utbildning och en utbildning från Sverige. Du kan välja att skicka med ett ifyllt intyg när du ansöker eller så kan du vänta tills Skolverket informerar dig om att du behöver komplettera din ansökan.

Ansökningsblankett

Tänk på att samla ihop och skicka in alla dina handlingar och intyg samtidigt med ansökan. Det blir lättare för Skolverket att handlägga din ansökan och du får ett beslut snabbare om du skickar allt samtidigt. Om du inte har ett svenskt personnummer ska du fylla i ditt födelsedatum (år, månad, dag).

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

Skicka in din ansökan med post

Skicka in dina handlingar till Skolverket.

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Senast uppdaterad 13 juni 2023

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Ja. Det behövs alltid en översättning till svenska eller engelska om intyget inte är skrivet på danska, finska, färöiska, isländska, meänkieli, norska eller samiska. Om vi inte får en översättning kan vi inte bedöma intyget.

  Nej. Du behöver också skicka in kopior av intygen på det språk som talas i landet där du utbildade dig. Bara översättningar räcker inte för att Skolverket ska kunna göra en bedömning.

  Nej. När du ansöker ska du bara skicka med kopior. Under handläggningen kan det däremot hända att Skolverket kontaktar dig och ber dig skicka in dina originalhandlingar.

  Intyget måste visa att du har arbetat som lärare och i vilka ämnen och årskurser som du har undervisat. Om du har arbetat som förskollärare i förskolan eller som lärare i förskoleklassen ska intyget visa det. Det måste också visa mellan vilka datum du arbetat och om du har arbetat heltid eller deltid (till exempel 50 procent). Oftast ska tjänstgöringsintyget skrivas av en huvudman, rektor eller förskolechef. Om du arbetat utomlands ska du bifoga en kopia av tjänstgöringsintyget på originalspråk och en översättning till svenska eller engelska.

  Vi rekommenderar att du har alla intyg och kurser klara innan du skickar in din ansökan.

  Väljer du att skicka in din ansökan innan du är klar med dina svenskastudier riskerar du att få avslag om vi fattar ett beslut innan du skickat in godkända intyg över svenskkunskaper.

  Källa: 4 kapitlet 1 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:12) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning.

  Ja, om du har arbetat som lärare i Sverige eller utomlands så kan det i vissa fall kompensera för skillnaderna mellan din utländska utbildning och en svensk lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen.

  Du kan skicka med ett ifyllt tjänstgöringsintyg från ditt arbete som lärare redan när du ansöker om legitimation. Eller så kan du vänta tills Skolverket informerar dig om att du behöver komplettera din ansökan på något sätt.

  När du registrerar din ansökan får du en bekräftelse i din digitala brevlåda eller per brev.

  Där står det hur du ska göra för att betala och vilket OCR-nummer du ska använda.

  Om du inte betalar din ansökningsavgift avslutar Skolverket ditt ärende och skickar dig ett beslut där det står att du inte har betalat avgiften. Efter det är det för sent att betala. Då måste du göra en ny ansökan.

  Källa: 4 kapitlet 5 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

  Om du inte betalar inom två veckor från det att vi registrerat din ansökan kommer du att få en påminnelse. Då får du också ett nytt sista datum för inbetalning.

  Du behöver inte betala något extra för det. Du kan fortfarande betala om vi inte skickat ut en påminnelse med ett nytt sista datum och det datumet har passerat.

  Om vi får din betalning efter att vi fattat beslut i ditt ärende måste du ansöka på nytt om du vill ha en legitimation. När du har fått en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan kan du höra av dig till oss och tala om att du betalade avgiften till ett tidigare ärende.

  Ja, du kan betala från ett utländskt bankkonto.

  Använd följande IBAN- och SWIFT-kod om du betalar från utländskt konto:

  IBAN: SE58 1200 0000 0128 1010 7300
  BIC-KOD: DABASESX

  Bankadress:
  Danske Bank
  S-103 92 Stockholm

  När ditt ärende registrerades ska du ha fått ett bekräftelsemejl med ett OCR-nummer. Det är ditt referensnummer. Du måste ange det när du betalar för att vi ska kunna identifiera din betalning.

  Det är regeringen som bestämt att de som ansöker om lärar- och förskollärarlegitimation ska betala en ansökningsavgift. Den är till för att täcka Skolverkets kostnader för handläggningen. Det finns olika avgiftsbelopp beroende på om du ansöker för första gången eller om du vill utöka din legitimation med fler behörigheter vid ett senare tillfälle.

  Källa: 4 kapitlet 5 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

  Rektorn ska ha arbetat under hela eller delar av den period som erfarenhetsintyget gäller. Rektorn ska också känna sig bekväm med att underteckna erfarenhetsintyget och med att det finns underlag som styrker det du vill ha erfarenhetsintyget till.

  Om rektorn inte arbetat under den period som intyget gäller kan du vända dig till huvudmannen för att få erfarenhetsintyget underskrivet.