Krav för att du ska få anställning

Huvudregeln är att bara lärare och förskollärare som har legitimation kan få en tillsvidareanställning, men det finns flera undantag. Här berättar vi om dessa undantag.

Anställning utan tidsbegränsning

Vad som gäller för modersmålslärare och yrkeslärare

Huvudregeln är att alla som undervisar i skolan ska vara legitimerade och behöriga i det ämne de undervisar i. Det betyder att det i första hand ska vara en legitimerad lärare som undervisar. Det gäller även yrkeslärare och modersmålslärare. Men om det inte finns någon legitimerad lärare att tillgå i huvudmannens organisation får en yrkeslärare eller modersmålslärare som inte har en legitimation undervisa i ämnet. Den olegitimerade läraren måste då vara lämplig att undervisa och ha tillräcklig kompetens för att undervisa i ämnet.

Om du inte har en legitimation kan du ändå få en tillsvidareanställning som lärare om du ska undervisa i

 • modersmål
 • ett yrkesämne i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå.
 • individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning.

Men detta gäller bara om

 • det inte finns andra sökande som har legitimation
 • du har tillräcklig kompetens
 • du är lämplig att undervisa.

Du kan alltså få en anställning utan tidsbegränsning som lärare i modersmål utan att ha lärarlegitimation. Det beslutet fattar din arbetsgivare.

Det finns ingen separat modersmålslegitimation. Vill du vara legitimerad lärare och undervisa i ämnet modersmål måste du ha en lärarutbildning som ger lärarlegitimation samt särskild behörighet att undervisa just i ämnet modersmål.

Undervisa på engelska, i Waldorfskola eller på estetisk spetsutbildning

Du behöver ingen legitimation för att få en tillsvidareanställning som lärare om du ska undervisa

 • på engelska i andra ämnen än språk
 • i en Waldorfskola
 • inom den del av den riksrekryterande estetiska spetsutbildningen som ger den dess spetskaraktär.

Om du ska undervisa på engelska i andra ämnen än språk måste du ha en utländsk examen som motsvarar en svensk lärarexamen och kompetens att undervisa på engelska.

Om du ska undervisa inom del av den riksrekryterande estetiska spetsutbildningen som ger den dess spetskaraktär krävs det att du uppvisar en hög konstnärlig skicklighet inom det estetiska område som undervisningen avser.

Om du arbetar på fritidshemmet och förskolan

I förskolan och fritidshemmet ska det arbeta legitimerade förskollärare och lärare. Utöver det får det arbeta personal som har annan utbildning eller erfarenhet som är till nytta för barnens utveckling och lärande. Det kan till exempel vara fritidsledare och barnskötare.

Anställning 1 år i taget

Om du inte har legitimation och rätt behörighet kan du bli anställd för ett år i taget om

 • det inte går att anställa någon lärare eller förskollärare som har legitimation och rätt behörighet
 • det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen.

Om du blev anställd före den 1 juli 2011

Vissa lärare och förskollärare som blivit anställda före den 1 juli 2011 behöver ingen legitimation. För dem gäller 1985 års skollag. Enligt den ska kommuner använda förskollärare, lärare och fritidspedagoger som har en utbildning som passar den undervisning de i huvudsak ska bedriva.

Detta gäller lärare och förskollärare som undervisar i

 • specialskolan
 • anpassade grundskolan
 • anpassade gymnasieskolan
 • kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning.

Det här undantaget gäller som längst till den 30 juni 2028.

Det finns undantag för speciallärare utan lärarexamen

Det finns flera undantag för dig som redan var anställd som lärare inom anpassade grundskolan eller anpassade gymnasieskolan den 1 december 2013 och inte har en lärarexamen, men har en speciallärarexamen eller i vissa fall en specialpedagogexamen med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. Du får undervisa som lärare utan legitimation i

 • anpassade grundskolans ämnesområden 
 • specialskolan motsvarande anpassade grundskolans ämnesområden
 • anpassade gymnasieskolans individuella program
 • anpassad utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar anpassade grundskolans ämnesområden.

Du får också bli anställd utan tidsbegränsning. Det gäller även om du byter anställning.

Du kan läsa om undantagen i övergångsbestämmelserna i förordningen om behörighet och legitimation för lärare (se punkt 18).

Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (2011:326) Länk till annan webbplats.

Du kan få en anställning i högst 3 år

I vissa fall kan du som saknar lärarlegitimation få en anställning i högst 3 år. Det är en tillfällig ändring i reglerna som gäller anställningar som påbörjats eller påbörjas från och med höstterminen 2016 till och med höstterminen 2025.

Den tillfälliga ändringen gäller om

 • huvudmannen inte får tag på en legitimerad och behörig lärare
 • du har de ämneskunskaper som krävs för en behörighetsgivande lärarexamen
 • du går en kompletterande pedagogisk utbildning under anställningen.

Du får då inte sätta betyg självständigt utan ska göra det tillsammans med en legitimerad lärare. Båda ska sedan signera i betygskatalogen.

Anställningen ska inte vara längre än 2 år, men i särskilda fall kan den förlängas till 3 år.

Detta gäller i följande ämnen:

Årskurs 7–9 i grundskolan

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Kemi
 • Matematik
 • Slöjd
 • Spanska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik

Gymnasieskolan

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Företagsekonomi
 • Geografi
 • Juridik
 • Kemi
 • Matematik
 • Spanska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik

Du kan få en anställning i högst 4 år

I vissa fall kan du som saknar lärarlegitimation få en anställning i högst 4 år. Det är en tillfällig ändring i reglerna som gäller anställningar som påbörjas senast 1 juli 2027.

Den tillfälliga ändringen gäller om

 • huvudmannen inte får tag på en legitimerad och behörig lärare
 • du bedriver undervisning som lärare i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och
 • du går en högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå i svenska som andraspråk eller motsvarande.

Du får då inte sätta betyg självständigt utan ska göra det tillsammans med en legitimerad lärare. Båda ska sedan signera i betygskatalogen.

Anställningen ska inte vara längre än 3 år, men i särskilda fall kan den förlängas till 4 år.

Senast uppdaterad 28 maj 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Nej. Huvudregeln är att alla som undervisar i skolan ska vara legitimerade och behöriga i det ämne de undervisar i. I första hand ska en legitimerad lärare undervisa. Det gäller även yrkeslärare och modersmålslärare. Om det inte finns någon legitimerad lärare att tillgå i huvudmannens organisation får en yrkeslärare eller modersmålslärare som inte har legitimation undervisa. Den olegitimerade läraren måste då vara lämplig att undervisa och så långt det går ha en behörighetsgivande utbildning.

  Källa: 2 kapitlet 13 och 18 §§ skollagen (2010:800).

  Det finns ett undantag för anställning. En yrkeslärare kan få en anställning utan tidsbegränsning även om hen inte har legitimation. Men det gäller bara om

  • det inte finns några sökande som har legitimation
  • den sökande har tillräcklig kompetens
  • man kan anta att den sökande är lämplig att undervisa.

  Källa: 2 kapitlet 20 § skollagen (2010:800).

  Ja. Du kan alltid anställa en legitimerad lärare utan tidsbegränsning.

  Källa: 2 kapitlet 20 § skollagen (2010:800).