Ansök om legitimation med utländsk utbildning

Du som har en utbildning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog kan ansöka om att få legitimation.

Så här ansöker du

För att ansöka om legitimation ska du skicka in detta till Skolverket:

  • En ansökningsblankett som du har fyllt i.
  • Bilaga 1. Fyll i bilaga 1 om det är okej för dig att vi kontaktar det land du utbildade dig i. Du behöver signera bilaga 1 för hand.
  • En kopia på diplom och ämnesförteckning på din utländska utbildning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog. Ämnesförteckning ska visa vilka kurser du har läst, på originalspråk och i översättning till engelska eller svenska.
  • En kopia på intyg som visar dina kunskaper i svenska. (Om du har svenska, danska, färöiska, isländska eller norska som modersmål behöver du inte skicka in dokument som stödjer dina kunskaper i svenska.)
  • Intyg över namnbyte, om du har bytt namn.

Det kostar att ansöka om legitimation

Det kostar 1 500 kronor att ansöka om legitimation.

Du som har Bank-id eller Freja e-id+ betalar din avgift i samband med din ansökan i e-tjänsten för legitimation.

Om du saknar svensk Bank-id eller Freja e-id+ kommer Skolverket att kontakta dig med information om hur du betalar in ansökningsavgiften.

Varför måste jag betala för att ansöka om legitimation?

Översätt dina intyg

Välj en auktoriserad översättare för att översätta intygen till svenska eller engelska. Du hittar auktoriserade översättare hos Kammarkollegiet eller Föreningen Auktoriserade Translatorer. Du behöver inte översätta dina dokument om de är på engelska, danska, finska, färöiska, isländska, meänkieli, norska, samiska, romani eller jiddisch. Om dina dokument är utfärdade på ett av de här språken och du redan har en översättning till svenska eller engelska, kan du välja att bifoga översättningen till din ansökan.

Sök auktoriserad översättare, Kammarkollegiets webbplats Länk till annan webbplats.

Föreningen Auktoriserade Translatorer Länk till annan webbplats.

Sveriges facköversättarförening Länk till annan webbplats.

Olika intyg för olika länder

Det finns olika intyg för olika länder.

Det krävs nästan alltid Zweite Staatsprüfung (andra statsexamen) för att man ska få arbeta som lärare i Tyskland. Om du har ett intyg över Zweite Staatsprüfung så behöver du skicka in det tillsammans med din ansökan.

Om det inte var ett krav för dig när du läste din utbildning till lärare behöver du inte göra någonting. I så fall kan du meddela Skolverket det i din ansökan.

Det krävs en QTS (Qualified Teacher Status) för att få arbeta som lärare i England och Wales.

Om du har ett intyg över QTS kan du skicka in det. Om du inte har det kan du skriva det i din ansökan.

Efter att du har skickat in din ansökan till Skolverket kommer du att få information med ditt ärendenummer från oss. Du behöver sedan kontakta ditt universitet och be dem skicka official transcript direkt till Skolverket. Official transcript är endast giltigt om det skickas in direkt till Skolverket från ditt universitet.

Detta kan göras med vanlig post eller med mejl. Det ska vara i form av en länk från universitetet. Universitetet måste skriva ditt ärendenummer för att vi ska veta vilket ärende official transcript tillhör, därför är det viktigt att du väntar på att vi registrerar ett ärende åt dig först.

E-post: legkomplettering@skolverket.se

Vanlig post:

Skolverket
Att. Lärarlegitimation, (samt ditt ärendenummer)
Box 4002
171 04 Solna

Skolverket kan inte, på grund av IT-säkerhetsskäl, ta emot lösenordskyddade filer via mejl.

Universitets- och högskolerådet (UHR) kontaktar i nuläget inte några lärosäten och myndigheter i Afghanistan för att kontrollera om olika utbildningsdokument är äkta. Det innebär att UHR kanske inte kommer att kunna göra en bedömning i samtliga ärenden. UHR kräver att utbildningsdokument från Afghanistan ska vara skannade kopior i färg. Du behöver därför skicka in dina handlingar som skannade kopior i färg när du ansöker om lärarlegitimation hos Skolverket.

Efter att du har skickat in din ansökan till Skolverket kommer du att få information med ditt ärendenummer från oss. Du behöver sedan logga in på Vitnemålsportalen och skicka en länk till ditt resultat över studierna till Skolverket. Länkens giltighetstid bör vara minst en månad. I resultatet ska det finnas information om att du har slutfört en utbildning som lärare eller förskollärare och vilka kurser som du har läst där både betyg och omfattning i studiepoeng, vekttall eller ECTS står.

Du behöver få ett ärendenummer från oss först, så att vi vet till vilken ansökan som dina resultat ska laddas upp i.

E-post: legkomplettering@skolverket.se

Vanlig post:

Skolverket
Att. Lärarlegitimation, (samt ditt ärendenummer)
Box 4002
171 04 Solna

Vitnemålsportalen Länk till annan webbplats.

På Island krävs lärarlicens (Leyfisbréf). Du som har en utbildning från Island behöver därför skicka med intyg över Leyfisbréf med din ansökan.

Om du saknar Leyfisbréf ska du ange det i din ansökan.

I dessa länder krävs intyg över yrkesprov (strucni ispit eller definitivat) med godkänt resultat för att få arbeta som lärare eller förskollärare.

Om du har ett intyg över strucni ispit eller definitivat kan du skicka in det. Om du inte har det kan du skriva det i din ansökan.

Om du har en utbildning från Rumänien som avslutats 2008 eller senare behöver du visa certifikat de Absolvire.

Efter att du har skickat in din ansökan till Skolverket kommer du att få information med ditt ärendenummer från oss. Du behöver sedan logga in på My eQuals och skicka en länk till ditt resultat över studierna till Skolverket. Länkens giltighetstid bör vara minst en månad. I resultatet ska det finnas information om att du har slutfört en utbildning som lärare eller förskollärare och vilka kurser som du har läst där både betyg och omfattning i studiepoäng, credits eller motsvarande står.

Du behöver få ett ärendenummer från oss först, så att vi vet till vilken ansökan som dina resultat ska laddas upp i.

E-post: legkomplettering@skolverket.se

Vanlig post:

Skolverket
Att. Lärarlegitimation, (samt ditt ärendenummer)
Box 4002
171 04 Solna

På My eQuals webbplats finns mer information om hur du går till väga för att dela med dig av dina studieresultat.

My eQuals Australien Länk till annan webbplats.

My eQuals Nya Zeeland Länk till annan webbplats.

Intyg

Om du har arbetat som lärare eller förskollärare i Sverige eller i ett annat land kan en huvudman eller rektor skriva ett intyg åt dig. Om du har en utbildning i idrott och hälsa behöver du skicka in ett intyg över att du har kunskaper i simning och livräddning.

Intygen kan kompensera för skillnaderna mellan din utbildning och en utbildning från Sverige. Du kan välja att skicka med ett ifyllt intyg när du ansöker eller så kan du vänta tills Skolverket informerar dig om att du behöver komplettera din ansökan.

Vill du ansöka med en utbildning från Sverige och ett annat land?

Om du har en utbildning från Sverige som lärare, förskollärare eller fritidspedagog och har en utbildning eller studier från ett annat land ansöker du om legitimation utifrån din utbildning från Sverige.

Ansök med svensk examen

Ansök om legitimation

Ansök med e-legitimation

Om du har Bank-id eller Freja e-id+ kan du skicka in din ansökan genom Skolverkets e-tjänst för legitimation.

Det går inte att ansöka om legitimation i e-tjänsten 23:00–01:00 eftersom e-tjänsten då är stängd på grund av underhållsarbete.

Ansök med e-legitimation Länk till annan webbplats.

Ansök via post

Om du saknar du Bank-id eller Freja e-idD+ kan du skicka in din ansökan via post.

Du fyller i ansökningsblanketten på din dator, skriver ut den och skickar den till Skolverket med post. Om du inte har ett svenskt personnummer ska du fylla i ditt födelsedatum (år, månad, dag).

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

Skicka din ansökan till Skolverket

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Så hanterar Skolverket personuppgifter

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida