Krav för att få anställning

Huvudregeln är att bara lärare och förskollärare som har legitimation kan få en tillsvidareanställning, men det finns flera undantag.

Anställning utan tidsbegränsning

Modersmålslärare och yrkeslärare

Huvudregeln är att alla som undervisar i skolan ska vara legitimerade och behöriga i det ämne de undervisar i. I första hand ska en legitimerad lärare undervisa. Det gäller även yrkeslärare och modersmålslärare. Men om det inte finns någon legitimerad lärare att tillgå i huvudmannens organisation får en yrkeslärare eller modersmålslärare som inte har legitimation undervisa. Den olegitimerade läraren måste då vara lämplig att undervisa och så långt det går ha en behörighetsgivande utbildning.

Du kan även få en tillsvidareanställning som lärare trots att du inte har legitimation om du ska undervisa i

 • modersmål
 • ett yrkesämne i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
 • individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning.

Men detta gäller bara om

 • det inte finns andra sökande som har legitimation
 • du har tillräcklig kompetens
 • du är lämplig att undervisa.

Du kan alltså få en anställning utan tidsbegränsning som lärare i modersmål utan att ha lärarlegitimation. Det beslutet fattar din arbetsgivare. Du behöver inte ansöka om det hos Skolverket.

Det finns ingen separat modersmålslegitimation. Du behöver därför ha en behörighetsgivande lärarexamen för att få lärarlegitimation med behörighet att undervisa i ämnet modersmål.

Mer om vad som gäller för modersmålslärare och yrkeslärare under Vad krävs för att få legitimation?

Undervisa på engelska eller i Waldorfskola

Du behöver ingen legitimation för att få en tillsvidareanställning som lärare om du ska undervisa

 • på engelska i andra ämnen än språk
 • i en Waldorfskola.

Om du ska undervisa på engelska i andra ämnen än språk måste du ha en utländsk examen som motsvarar en svensk lärarexamen och kompetens att undervisa på engelska.

Arbeta på fritidshemmet och förskolan

I förskolan och fritidshemmet ska det arbeta legitimerade förskollärare och lärare. Utöver det får det arbeta personal som har annan utbildning eller erfarenhet som är till nytta för barnens utveckling och lärande. Det kan till exempel vara fritidsledare och barnskötare.

Anställning 1 år i taget

Du som inte har legitimation och rätt behörighet kan bli anställd ett år i taget

 • om det inte går att anställa någon lärare eller förskollärare som har legitimation och rätt behörighet
 • om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen.

Anställd före den 1 juli 2011

Vissa lärare och förskollärare som blivit anställda före den 1 juli 2011 behöver ingen legitimation. För dem gäller 1985 års skollag. Enligt den ska kommuner använda förskollärare, lärare och fritidspedagoger som har en utbildning som passar den undervisning de i huvudsak ska bedriva.

Detta gäller lärare och förskollärare som undervisar i

 • specialskolan
 • grundsärskolan
 • gymnasiesärskolan
 • kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

Det här undantaget gäller som längst till den 30 juni 2028.

Undantag för speciallärare utan lärarexamen

Det finns flera undantag för dig som var anställd som lärare inom grundsärskolan eller gymnasiesärskolan den 1 december 2013 och inte har lärarexamen, men en speciallärarexamen eller i vissa fall en specialpedagogexamen med specialisering mot utvecklingsstörning. Du får undervisa som lärare utan legitimation i

 • grundsärskolan med inriktningen träningsskolan
 • specialskolan motsvarande inriktningen träningsskolan
 • gymnasiesärskolans individuella program
 • särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar träningsskolan.

Du får också bli anställd utan tidsbegränsning. Det gäller även om du byter anställning.

Här kan du läsa om undantagen i behörighetsförordningens övergångsbestämmelse (punkt 18):

Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (2011:326) Länk till annan webbplats.

Anställning i högst 3 år

I vissa fall kan du som saknar lärarlegitimation få en anställning i högst 3 år. Det är en tillfällig ändring i reglerna som gäller anställningar som påbörjas från och med höstterminen 2016 till och med höstterminen 2025.

Den tillfälliga ändringen gäller om

 • huvudmannen inte får tag på en legitimerad och behörig lärare
 • du har de ämneskunskaper som krävs för en behörighetsgivande lärarexamen
 • du går en kompletterande pedagogisk utbildning under anställningen.

Du får då inte sätta betyg självständigt utan ska göra det tillsammans med en legitimerad lärare. Båda ska signera i betygskatalogen.

Anställningen ska inte vara längre än 2 år, men i särskilda fall kan den förlängas till 3 år.

Detta gäller i följande ämnen:

Årskurs 7-9 i grundskolan

Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Hem- och konsumentkunskap
Kemi
Matematik
Slöjd
Spanska
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

Gymnasieskolan:

Biologi
Engelska
Fysik
Företagsekonomi
Geografi
Juridik
Kemi
Matematik
Spanska
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

Kommunal vuxenutbildning:

Svenska som andraspråk

Senast uppdaterad 28 maj 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Nej. Huvudregeln är att alla som undervisar i skolan ska vara legitimerade och behöriga i det ämne de undervisar i. I första hand ska en legitimerad lärare undervisa. Det gäller även yrkeslärare och modersmålslärare. Om det inte finns någon legitimerad lärare att tillgå i huvudmannens organisation får en yrkeslärare eller modersmålslärare som inte har legitimation undervisa. Den olegitimerade läraren måste då vara lämplig att undervisa och så långt det går ha en behörighetsgivande utbildning.

  Källa: 2 kapitlet 13 och 18 §§ skollagen (2010:800).

  Det finns ett undantag för anställning. En yrkeslärare kan få en anställning utan tidsbegränsning även om hen inte har legitimation. Men det gäller bara om

  • det inte finns några sökande som har legitimation
  • den sökande har tillräcklig kompetens
  • man kan anta att den sökande är lämplig att undervisa.

  Källa: 2 kapitlet 20 § skollagen (2010:800).

  Ja. Du kan alltid anställa en legitimerad lärare utan tidsbegränsning.

  Källa: 2 kapitlet 21 § skollagen (2010:800).