Läroplan och kursplaner för grundsärskolan

Här hittar du grundsärskolans läroplan och information om hur du använder den. Här finns också alla kursplaner för grundsärskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen.

  • Nu reviderar vi kursplanerna

    Syfte och centralt innehåll ska få ett tydligare fokus i lärares undervisning och att kunskapskraven ska ge ett bättre stöd för betygssättning. Den 25 september presenterar vi våra förslag.

  • Specialskolans kursplaner

    Inom grundsärskolan kan även specialskolans kursplaner användas.

  • Allmänna råd

    för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram