Vad händer efter beslut?

När du har fått din legitimation registrerar vi dina behörigheter i lärar- och förskollärarregistret. Om du inte får en legitimation beror det oftast på att du inte har en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Det kan också bero på att något saknades i din ansökan.

Beslutet skickar vi i första hand till din digitala brevlåda. Exempel på digitala brevlådor är Kivra och Min myndighetspost. Om du inte har en digital brevlåda skickar vi beslutet med post till din folkbokföringsadress.

En digital brevlåda är alltså enda sättet att få ditt beslut i digital form. Om du inte har en kan du skaffa en på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Myndigheten för digital förvaltnings webbplats Länk till annan webbplats.

Så här ser beslutet ut

Beslutet innehåller ett beslutsbrev och ett legitimationsbevis.

Beslutsbrevet

I beslutsbrevet skriver vi varför vi tagit det beslut vi har, vilka bestämmelser beslutet grundas på och vem som tagit beslutet. Om vi har beslutat att du ska få en legitimation förklarar vi vilka behörigheter du får. Om vi har beslutat att inte ge dig legitimation eller en behörighet i ett ämne förklarar vi varför.

Legitimationsbevis

Legitimationsbeviset innehåller uppgifter om

 • namn
 • personnummer
 • datum för beslutet
 • vilka skolformer, ämnen och årskurser som du blir behörig att undervisa i.

Det finns två typer av legitimation: lärarlegitimation och förskollärarlegitimation. Om du blir behörig att undervisa som både lärare och förskollärare framgår det i legitimationsbeviset.

I legitimationsbeviset visas även en förteckning över alla de skolformer, ämnen, ämnesområden och årskurser som du fått behörighet att undervisa i. Vi registrerar alla dessa uppgifter i lärar- och förskollärarregistret.

Begär utdrag ur lärar- och förskollärarregistret

Om du inte får legitimation

Den vanligaste orsaken till att du inte får en legitimation är att du inte kan visa att du har en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. För att kunna visa detta behöver du ett examensbevis. Det ansöker du om hos ditt lärosäte.

Skolverket kan inte värdera högskolestudier eller yrkeserfarenhet som motsvarar en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Det kan bara de högskolor och universitet som har examensrätt göra. I behörighetsförordningen kan du läsa om vilka examina som krävs för att få en lärar- eller förskollärarlegitimation.

Förordning om behörigheter och legitimation för lärare och förskollärare (2011:326) Länk till annan webbplats.

Om du saknar en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen kan du vidareutbilda dig på flera olika sätt.

Vidareutbildning av lärare, VAL

VAL är en förkortad lärarutbildning. Den vänder sig till dig som redan jobbar som lärare eller förskollärare men inte har en lärar- eller förskollärarexamen. Utbildningen bygger vidare på din arbetslivserfarenhet och dina tidigare högskolestudier. Alla som studerar inom VAL får en individuell studieplan.

Läs mer om VAL på Lärarhögskolan i Umeås webbplats Länk till annan webbplats.

Lärarutbildning

Det finns många lärarutbildningar att välja på med olika studieform, omfattning och innehåll. På studera.nu kan du läsa mer om vilka lärarutbildningar som finns.

Studera.nu Länk till annan webbplats.

Lärarlyftet

Du som är lärare och har legitimation, men undervisar utan behörighet i ett eller flera ämnen, kan komplettera din legitimation genom att gå Lärarlyftet. Om du går Lärarlyftet kan du få validera tidigare kunskaper och färdigheter.

Lärarlyftet

Om vi avvisar din ansökan

Om vi avvisar din ansökan betyder det att vi inte har kunnat pröva om du har rätt till legitimation. Några vanliga orsaker till att vi avvisar ansökningar är att vi inte har fått in

 • ansökningsavgiften
 • ett examensbevis
 • en underskriven ansökningsblankett om du ansökt via post.

Har du fått din ansökan avvisad och vill att vi ska pröva om du kan få en legitimation igen? Då måste du göra en helt ny ansökan.

Hur du överklagar

Om du tycker att vi har fattat fel beslut kan du överklaga beslutet. Överklagandet ska riktas till Förvaltningsrätten i Stockholm men ska skickas till Skolverket. Det ska ha kommit in till Skolverket senast tre veckor från det att du tog del av beslutet.

När överklagan kommer in prövar Skolverket först om vi kan ändra beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid lämnas vi sedan över det till Förvaltningsrätten i Stockholm oavsett om vi kommit fram till att beslutet kan ändras eller inte.

Om du har e-legitimation såsom Bank-id eller Freja e-id+ kan du överklaga via vår e-tjänst för legitimation.

E-tjänst för legitimation Länk till annan webbplats.

Om du saknar e-legitimation skickar du in din överklagan via post.

Gör så här:

 1. Skriv följande i rubriken: Överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm
 2. Skriv vilket beslut du vill överklaga. Ange ärendenummer.
 3. Förklara vilken ändring du vill ha och varför.
 4. Skicka med eventuella dokument som du tycker stödjer en ändring av beslutet.
 5. Skicka överklagandet med post eller mejla.

Postadress:

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Mejladress: skolverket@skolverket.se

Om du har överklagat i rätt tid kommer Skolverket att skicka ditt överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Ytterligare information om vad ett överklagande ska innehålla finns i beskrivet i 3-4 §§ i förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Förvaltningsrätten i Stockholm Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Beslutet skickar vi i första hand till din digitala brevlåda och i andra hand hem till dig via post.

  När Skolverket bedömer en lärares behörighet utgår vi i första hand från behörighetsförordningen, lärarens examen och den högskoleförordning som gällde när läraren tog examen. I behörighetsförordningen står det vad som krävs för att få olika behörigheter.

  När det gäller ämnesstudier utanför examen måste du ange i din ansökan vilka ämnen du vill ha behörighet i för att vi ska kunna ta ställning.

  Källa: Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

  Om du överklagar Skolverkets beslut prövar vi först om vi kan ändra det. Skolverket överlämnar alla ärenden som kommit in till oss i rätt tid till Förvaltningsrätten i Stockholm, oavsett om vi utifrån vår bedömning ändrat beslutet eller inte.

  Källa: Bland annat 45 § och 46 § förvaltningslag (2017:900).

  Att personer som har liknande utbildning får olika behörigheter kan bero på flera saker. Oftast handlar det om att man inte har yrkat på samma behörigheter eller att en person har rätt till behörighet utöver sin examen på grund av ytterligare ämnesstudier eller undervisningserfarenhet.

  Nej, vi utfärdar inte lärarlegitimationer på engelska. Vi kan däremot utfärda ett intyg om att du har en svensk lärarlegitimation. Intyget kan du senare välja att översätta på egen hand. Om du vill ha ett intyg ska du skicka ett mejl med din begäran till oss.

  E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

  Om du inte har ett program som låter dig dela PDF-filer kan du istället använda dig av din dator eller telefons utskriftsfunktion för att skriva ut som PDF. Du kan då välja vilka sidor du vill ”skriva ut”. Det skapas då en ny PDF-fil med endast de sidor du väljer. Detta kräver inte en faktisk skrivare och fungerar både på dator och telefon.

  Exakt hur du gör för att skriva ut som PDF beror på vilken PDF-läsare du använder (till exempel om du använder gratisprogrammet Adobe Acrobat reader, din dator eller telefons webbläsare eller någon annan läsare). Se respektive läsares egna information för vägledning.