Ansök med utländsk examen

Du som har en lärarexamen, en förskollärarexamen eller en fritidspedagogexamen kan ansöka om att få lärar- eller förskollärarlegitimation. På den här sidan finns information om hur du med en utländsk examen ansöker om legitimation.

Så här ansöker du

När du skickar in din ansökan måste du skicka med

  • en ansökningsblankett som du har fyllt i
  • en kopia på din utländska lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen (alla sidor)
  • en ämnesförteckning som visar vilka kurser som ingår i din utbildning och vilket betyg du fått på varje kurs
  • intyg på kunskaper i svenska
  • ett tjänstgöringsintyg, men bara om du har arbetat som lärare eller förskollärare tidigare.

Skicka kopior – inte originalhandlingar. Originalhandlingar skickar du bara om Skolverket begär det. Om du mejlar in din ansökan – använd helst pdf-format för de dokument du skannar in och bifogar.

  • Skicka kopior som är på det språk som talas i det land du är utbildad.
  • Skicka också med dokumenten som räknas upp ovan översatta till svenska eller engelska. Undantag: Du behöver inte översätta dokumenten om de är på engelska, danska, finska, färöiska, isländska, meänkieli, norska eller samiska. Läs mer om hur översättningen ska gå till längre ner på sidan.

Skicka in alla dina handlingar och intyg ihop med ansökan. Då går det fortare att få beslutet om legitimation.

Välj rätt översättare

Välj en auktoriserad översättare för att översätta intygen till svenska eller engelska. Du hittar auktoriserade översättare hos Kammarkollegiet eller Föreningen Auktoriserade Translatorer.

Kammarkollegiet: Sök auktoriserad översättare Länk till annan webbplats.

Föreningen Auktoriserade Translatorer Länk till annan webbplats.

Hittar du inte någon auktoriserad översättare? Då kan du anlita en översättare som är medlem i Sveriges facköversättarförening:

Sveriges facköversättarförening Länk till annan webbplats.

Avgift för att ansöka om lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation

Det kostar 1 500 kronor att ansöka om en lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation.

När och hur betalar jag avgiften för att ansöka om legitimation?

När Skolverket har registrerat din ansökan skickar vi en bekräftelse. Där får du veta hur du betalar ansökningsavgiften.

Varför tar Skolverket ut en avgift för att ansöka om legitimation?

Regeringen har bestämt att Skolverket ska ta ut en ansökningsavgift. Den är till för att täcka Skolverkets kostnader för att handlägga ansökan.

Källa: 4 kapitlet 5 § i förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Om du har svensk examen och utländska studier

Har du en svensk lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen och har du dessutom studerat utomlands eller har en utländsk examen? Då ansöker du om legitimation utifrån din svenska examen.

Ansök med svensk examen

Om du arbetat som lärare eller förskollärare

Har du arbetat som lärare eller förskollärare i Sverige eller utomlands? Då kan en huvudman eller rektor skriva ett tjänstgöringsintyg åt dig. Det kan kompensera för skillnaderna mellan din utländska utbildning och en svensk lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Du kan skicka med ett ifyllt tjänstgöringsintyg redan när du ansöker om legitimation. Eller så kan du vänta tills Skolverket informerar dig om att du behöver komplettera din ansökan på något sätt.

Om du har bytt namn

Har du bytt namn och ditt gamla namn står på dina intyg? Bifoga då ett personbevis från Skatteverket eller någon annan myndighet som har hand om folkbokföringsuppgifter. På personbeviset ska det framgå att du bytt namn. Du kan även skicka ett vigselbevis eller ett födelsebevis i stället för ett personbevis.

Officiellt intyg om lärarbehörighet

Har du en examen från ett land där du behöver ett officiellt intyg för att styrka din lärarbehörighet? Skicka då in det tillsammans med din ansökan. Det gäller till exempel om du har examen från England, Wales eller Tyskland.

Om du har en examen från Etiopien, Kanada, Kamerun, Nigeria eller USA

Har du en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen från Etiopien, Kanada, Kamerun, Nigeria eller USA? Då ska du först skicka in din ansökan om legitimation till Skolverket. Du kommer då att få ett bekräftelsemejl med ditt ärendenummer från oss. Sedan ska du kontakta ditt utländska lärosäte och be dem skicka ett official transcript direkt till Skolverket med vanlig post eller med mejl. Det ska vara i form av en länk till lärosätet, inte en bifogad pdf-fil. Lärosätet måste skriva ditt ärendenummer i brevet/mejlet.

E-post till legkomplettering@skolverket.se

Vanlig post:

Skolverket
Att. Lärarlegitimation, (samt ditt ärendenummer)
Box 4002
171 04 Solna

Om du har en examen från Afghanistan

Har du en utbildning från Afghanistan? På grund av det rådande läget kontaktar Universitets- och högskolerådet (UHR) i nuläget inte några lärosäten och myndigheter i Afghanistan för att kontrollera om olika utbildningsdokument är äkta. Det innebär att UHR kanske inte kommer kunna göra en bedömning i samtliga ärenden. För att UHR ska kunna bedöma utbildningsdokument från Afghanistan ska det vara skannade kopior i färg. Du behöver därför skicka in dina handlingar som skannade kopior i färg när du ansöker om lärarlegitimation.

Om du har en examen från Storbritannien

Den 1 februari–31 december 2020 var en övergångsperiod. Under övergångsperioden behandlades ansökningarna enligt reglerna för EU/EES-området. De beslut som fattades då gäller även efter att övergångsperioden är slut.

När det gäller ansökningar som lämnas in efter övergångsperiodens utgång gäller, som en allmän regel, att de behandlas på samma sätt som övriga ansökningar från personer med en utbildning från tredje land.

Krav för att få lärarlegitimation

Läs noga igenom vad som krävs för att få lärarlegitimation innan du ansöker om det.

Vad krävs för att få legitimation?

Ansökningsblankett

Du behöver inte ha svenskt personnummer eller bo i Sverige för att ansöka om legitimation. Läs noga igenom hur ansökan går till innan du ansöker.

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

Mejla eller posta din ansökan och intyg

Skicka in dina handlingar som pdf. Skolverket laddar inte ner handlingar som skickas som länkar.

E-post till lleg.registrator@skolverket.se

Posta till:

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Senast uppdaterad 28 maj 2021

Frågor och svar

Ja. Det behövs alltid en översättning till svenska eller engelska om intyget inte är skrivet på danska, finska, färöiska, isländska, meänkieli, norska eller samiska. Om vi inte får en översättning kan vi inte bedöma intyget.

Nej. Du behöver också skicka in kopior av intygen på det språk som talas i landet där du utbildade dig. Bara översättningar räcker inte för att Skolverket ska kunna göra en bedömning.

Nej. När du ansöker ska du bara skicka med kopior. Under handläggningen kan det däremot hända att Skolverket kontaktar dig och ber dig skicka in dina originalhandlingar.

Intyget måste visa att du har arbetat som lärare och i vilka ämnen och årskurser som du har undervisat. Om du har arbetat som förskollärare i förskolan eller som lärare i förskoleklassen ska intyget visa det. Det måste också visa mellan vilka datum du arbetat och om du har arbetat heltid eller deltid (till exempel 50 procent). Oftast ska tjänstgöringsintyget skrivas av en huvudman, rektor eller förskolechef. Om du arbetat utomlands ska du bifoga en kopia av tjänstgöringsintyget på originalspråk och en översättning till svenska eller engelska.

Vi rekommenderar att du har alla intyg och kurser klara innan du skickar in din ansökan.

Väljer du att skicka in din ansökan innan du är klar med dina svenskastudier riskerar du att få avslag om vi fattar ett beslut innan du skickat in godkända intyg över svenskkunskaper.

Källa: 4 kapitlet 1 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:12) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning.

Ja, om du har arbetat som lärare i Sverige eller utomlands så kan det i vissa fall kompensera för skillnaderna mellan din utländska utbildning och en svensk lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen.

Du kan skicka med ett ifyllt tjänstgöringsintyg från ditt arbete som lärare redan när du ansöker om legitimation. Eller så kan du vänta tills Skolverket informerar dig om att du behöver komplettera din ansökan på något sätt.

När du registrerar din ansökan får du ett bekräftelsemejl. Där står det hur du ska göra för att betala och vilket OCR-nummer du ska använda.

Om du inte betalar din ansökningsavgift avslutar Skolverket ditt ärende och skickar dig ett beslut där det står att du inte har betalat avgiften. Efter det är det för sent att betala. Då måste du göra en ny ansökan.

Källa: 4 kapitlet 5 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Om du inte betalar inom två veckor från det att vi registrerat din ansökan kommer du att få en påminnelse. Då får du också ett nytt sista datum för inbetalning.

Du behöver inte betala något extra för det. Du kan fortfarande betala om vi inte skickat ut en påminnelse med ett nytt sista datum och det datumet har passerat.

Om vi får din betalning efter att vi fattat beslut i ditt ärende måste du ansöka på nytt om du vill ha en legitimation. När du har fått en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan kan du höra av dig till oss och tala om att du betalade avgiften till ett tidigare ärende.

Ja, du kan betala från ett utländskt bankkonto.

Använd följande IBAN- och SWIFT-kod om du betalar från utländskt konto:

IBAN: SE58 1200 0000 0128 1010 7300
BIC-KOD: DABASESX

Bankadress:
Danske Bank
S-103 92 Stockholm

När ditt ärende registrerades ska du ha fått ett bekräftelsemejl med ett OCR-nummer. Det är ditt referensnummer. Du måste ange det när du betalar för att vi ska kunna identifiera din betalning.

Det är regeringen som bestämt att de som ansöker om lärar- och förskollärarlegitimation ska betala en ansökningsavgift. Den är till för att täcka Skolverkets kostnader för handläggningen. Det finns olika avgiftsbelopp beroende på om du ansöker för första gången eller om du vill utöka din legitimation med fler behörigheter vid ett senare tillfälle.

Källa: 4 kapitlet 5 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Rektorn ska ha arbetat under hela eller delar av den period som erfarenhetsintyget gäller. Rektorn ska också känna sig bekväm med att underteckna erfarenhetsintyget och med att det finns underlag som styrker det du vill ha erfarenhetsintyget till.

Om rektorn inte arbetat under den period som intyget gäller kan du vända dig till huvudmannen för att få erfarenhetsintyget underskrivet.