Provdatum för de nationella proven i årskurs 6

De nationella proven i årskurs 6 består av delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De icke tidsbundna delarna genomförs under en provperiod enligt de veckor som anges nedan. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen delprovet startar.

Provdatumen gäller även sameskolan i årskurs 6 samt specialskolan i årskurs 7.

Anledningen till att proven ska genomföras på av Skolverket fastställda provdatum är att minimera risken för att innehåll i proven blir känt för andra elever i förväg.

Läsåret 2016/2017

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

Provtid
svenska, svenska som andraspråk  A 45-50 7 nov - 16 dec 2016 60-80 min, helklass + 30 min* /grupp om 3 elever

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

tis 7 feb 2017

80 + 70 min*

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

tor 9 feb 2017

80 + 60 min*
matematik A 45-50 7 nov - 16 dec 2016 ca 30 min/grupp om 3-4 elever*

matematik

B+C

14

mån 3 apr 2017

delprov B: 40-60 min*
delprov C: 60-80 min*

matematik

D+E

14

ons 5 apr 2017

delprov D: 60-80 min*
delprov E: 40-60 min*
engelska A 45-50 7 nov - 16 dec 2016 ca 15 min per elevpar

engelska

B

18

ons 3 maj 2017

70 + 45 min (reading resp. listening)*

engelska

C

18

fre 5 maj 2017

45 min*

* 5-10 min för instruktioner tillkommer


Läsåret 2017/2018

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

Provtid
svenska, svenska som andraspråk  A 45-50 6 nov - 15 dec 2017  

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

ti 6 feb 2018

 

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

to 8 feb 2018

 
matematik A 45-50 6 nov - 15 dec 2017  

matematik

B+C

15

ti 10 apr 2018

 

matematik

D+E

15

to 12 apr 2018

 
engelska A 45-50 6 nov - 15 dec 2017  

engelska

B

18

on 2 maj 2018

 

engelska

C

18

fr 4 maj 2018

 

* 5-10 min för instruktioner tillkommer

Senast granskad: 2016-12-21
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner