Arkivering av nationella prov

I kommunala och statliga skolor är nationella prov allmänna handlingar. I fristående skolor gäller inte offentlighetsprincipen, men huvudmannen har ändå en skyldighet att bevara elevlösningar från de nationella proven i tre år enligt skollagen.

Senast uppdaterad 19 juni 2023

Innehåll på denna sida