Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Vi erbjuder "Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk". Syftet är att höja kompetensen bland Sveriges lärare. Studierna ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Den här möjligheten är öppen för alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i.

Därför ska du delta

  • Öka din kompetens i svenska som andraspråk
  • Utveckla undervisningen för att stärka flerspråkiga och nyanlända elever
  • Öka din förståelse för olika värderingar och normer på skolan

Det här är kursen

Vad

Kursen Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, 7,5 Hp på kvartsfart.

För vem

Lärare eller förskollärare som har en behörighetsgivande examen och är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Dessutom är den öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Hur

Huvudsakligen distansstudier med några campusträffar på universitet eller högskola samtidigt som du arbetar.

Var

Studier på utvalda universitet eller högskolor.

Kurserna kan vara ett första steg till behörighet

Ifall du funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk men inte har möjlighet att just nu läsa in de högskolepoäng som behövs, då är denna kurs något för dig. Kursen leder inte till behörighet med du kan påbörja din väg mot behörighet. Efter avslutade studier kan du läsa vidare och bli behörig i svenska som andraspråk.

Arbetsgivaren godkänner att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare behöver säga ja till att du studerar på en kurs. Den här blanketten ska skrivas under:

Huvudmannens godkännande (35 kB)

Sök vår kurs senast 15 maj

Vår kurs Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk finns anpassad för flera skolformer. Genom att gå den får du en introduktion till svenska som andraspråk. Framförallt får du en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du får även fler verktyg så att du kan stärka din undervisning av flerspråkiga och nyanlända elever.

Gör din ansökan mellan den 18 april och den 15 maj.

Ta del av informationen på högskolans eller universitetets hemsida. Sen ansöker du själv via www.antagning.se.

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande.

Den skickar du in separat, till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund.

Du som gjort en ansökan via www.antagning.se kan numera skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt.

Antagningsbesked publiceras på www.antagning.se.

Länkar till universitet och högskolor som ger denna kurs publiceras här senast den 18 april.

Göteborgs universitet
Högskolan i Halmstad
Jönköping University
Karlstads universitet
Luleå tekniska universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet

Länkar till universitet och högskolor som ger denna kurs publiceras här senast den 18 april.

Göteborgs universitet
Högskolan Väst
Karlstads universitet

Malmö högskola

Länkar till universitet och högskolor som ger denna kurs publiceras här senast den 18 april.

Göteborgs universitet
Högskolan Väst

Mälardalens högskola
Stockholms Universitet

Länkar till universitet och högskolor som ger denna kurs publiceras här senast den 18 april.

Göteborgs universitet

Högskolan Väst

Malmö högskolan

Mälardalens högskola

Stockholms universitet

Studera med 80 procent av lönen

Lärare kan få 80 procent av lönebortfallet för den tid de studerar istället för att arbeta. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag.

Läs mer om statsbidraget för studier i svenska som andra språk

Huvudmannen kan förlägga kurser på hemmaplan

Det finns möjlighet att anordna kurser för många lärare i huvudmannens lokaler . På det sättet går det att tydligare koppla studierna direkt till de lokala behoven. När lärare studerar tillsammans på hemmaplan kan det leda till att likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen ökar ytterligare. Huvudmannen kontaktar ett av de lärosäten som är utvalda och kommer överens om ett upplägg.

Frågor och svar

Du kan förslagsvis läsa kursen med inriktning mot årskurs 1-6. Du är inte förhindrad att läsa kursen mot andra åk, eller skolformer, men inriktningen mot åk 1-6 bör vara den som passar bäst.

Du kan förslagsvis läsa kursen med inriktning mot årskurs 1-6. Du är inte förhindrad att läsa kursen mot andra åk, eller skolformer, men inriktningen mot åk 1-6 bör vara den som passar bäst.

Kommunala och fristående huvudmän, samt huvudmän för folkhögskolor, kriminalvårdsanstalter och LVU-hem.

Nej, för det krävs att du har en behörighetsgivande lärarexamen eller en lärarlegitimation.

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Styrning och ledning.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-04-18
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation