Forum för informationshantering inom skolväsendet

Det här är ett forum för dig som arbetar med informationshantering inom skolväsendet. Genom att delta i forumets träffar, dela dina erfarenheter och hålla dig uppdaterad kan du bidra till en säkrare och mer effektiv hantering av data i framtiden.

När organisationer och myndigheter utbyter data är det viktigt att de inblandade systemen fungerar tillsammans och kan kommunicera med varandra. Processerna för utbytet måste också ske på ett säkert sätt. Inom skolväsendet finns ett stort behov av att förbättra dessa processer. Därför bjuder Skolverket in dig som arbetar med informationshantering inom skolväsendet att delta i Forum för informationshantering i skolväsendet (FFIS).

För dig som jobbar med informationshantering i skolväsendet

FFIS är ett forum för samverkan. Det är till för dig som är involverad i frågor om informationshantering, oavsett om du arbetar:

  • hos huvudmannen
  • hos myndigheter och organisationer som är kopplade till skolväsendet
  • som utvecklare och arkitekter hos leverantörer av it-system.

Det är helt kostnadsfritt att gå med i forumet som erbjuder träffar två gånger per år. Dessutom får du möjlighet att ta del av informationsutskick före och efter träffarna. Du väljer själv hur och i vilken omfattning du vill engagera dig.

Träffar för konstruktiv dialog och samverkan kring data

Det kommer att finnas möjlighet att delta både fysiskt och digitalt. Träffarna bygger på dialog och samverkan, vilket ger dig möjlighet att utbyta idéer och utöka ditt kontaktnät.

Några av de ämnen som diskuteras inom FFIS är:

  • Hur kan vi främja interoperabilitet och möjliggöra ett säkert och effektivt informationsutbyte?
  • Vilka behov finns det av nya tekniska standarder, rekommendationer och specifikationer?
  • Hur kan vi stimulera användningen av befintliga standarder?
  • Förutsättningar för ett automatiserat informationsutbyte (maskin- maskin)

Anmäl dig och godkänn utskick

Anmäl dig till nästa forumträff och ange samtidigt om du godkänner att ta emot information från FFIS. Observera att du behöver anmäla dig igen även om du deltagit i forumet tidigare. Det beror på att Skolverket behöver få ditt godkännande om personuppgiftshantering.

Information och anmälan till nästa träff: sök på ”FFIS” i Skolverkets kalender

 

Senast uppdaterad 10 juni 2024

Innehåll på denna sida