Skolverkets uppföljning av digitaliserings­strategin 2021

Skolverkets andra uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet syftar till att ge en nationell bild av läget i skolväsendet och av hur verksamheterna utvecklas mot målen i strategin. Resultaten visar att moderniseringen av skolan har kommit en god bit på vägen, men fortfarande återstår ett arbete för att nå målen i strategin.

Rapporten bygger på en enkätundersökning riktad till lärare, förskolepersonal och rektorer som Statistikmyndigheten SCB genomförde på uppdrag av Skolverket under våren 2021.

De viktigaste resultaten från uppföljningen är:

  • Tillgången till digitala verktyg är generellt god men behöver förbättras för elever i behov av stödinsatser. Exempelvis svarar två av tio lärare i grundskolan att de inte har tillgång till de digitala verktyg de behöver för att utforma undervisningen för elever som är i behov av stödinsatser.
  • Fler rektorer behöver arbeta systematiskt med att utveckla verksamheternas digitalisering. Det handlar dels om att fler behöver ta fram och följa upp digitaliseringsplaner för verksamheterna, dels att fler behöver ta reda på hur situationen ser ut i verksamheterna när det gäller till exempel behovet av kompetensutveckling inom digital kompetens, samt hur digitala verktyg eller läromedel fungerar i undervisningen.
  • Elever behöver ges bättre förutsättningar att utveckla digital kompetens inom bland annat informationssökning och källkritik. Exempelvis behöver förutsättningarna för samarbete mellan lärare och skolbibliotekens personal förbättras, särskilt då det gäller fristående gymnasieskolor.
  • Covid-19-pandemin har inneburit en ökad takt för digitaliseringen av skolväsendet inom flera områden. Bland annat har fjärr- och distansundervisningen ökat i omfattning och användningen av digitala läromedel har ökat. Vi vet dock ännu inte vilka förändringar som kommer att leva kvar efter pandemin eller hur dessa kommer att påverka undervisningens kvalitet.

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

Telefon: 08-527 334 34
E-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.


En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på knappen "Varukorg" längst ner på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp en ny sida där du fyller i fakturerings- och leveransuppgifter. När du fyllt i dina uppgifter klickar du på knappen ”Skicka beställning”.

Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor kommer direkt från vår leverantör ISY Distribution AB. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas som brev . Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt