Skolverkets uppföljning av digitaliserings­strategin 2021

Skolverkets andra uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet syftar till att ge en nationell bild av läget i skolväsendet och av hur verksamheterna utvecklas mot målen i strategin. Resultaten visar att moderniseringen av skolan har kommit en god bit på vägen, men fortfarande återstår ett arbete för att nå målen i strategin.

Rapporten bygger på en enkätundersökning riktad till lärare, förskolepersonal och rektorer som Statistikmyndigheten SCB genomförde på uppdrag av Skolverket under våren 2021.

De viktigaste resultaten från uppföljningen är:

  • Tillgången till digitala verktyg är generellt god men behöver förbättras för elever i behov av stödinsatser. Exempelvis svarar två av tio lärare i grundskolan att de inte har tillgång till de digitala verktyg de behöver för att utforma undervisningen för elever som är i behov av stödinsatser.
  • Fler rektorer behöver arbeta systematiskt med att utveckla verksamheternas digitalisering. Det handlar dels om att fler behöver ta fram och följa upp digitaliseringsplaner för verksamheterna, dels att fler behöver ta reda på hur situationen ser ut i verksamheterna när det gäller till exempel behovet av kompetensutveckling inom digital kompetens, samt hur digitala verktyg eller läromedel fungerar i undervisningen.
  • Elever behöver ges bättre förutsättningar att utveckla digital kompetens inom bland annat informationssökning och källkritik. Exempelvis behöver förutsättningarna för samarbete mellan lärare och skolbibliotekens personal förbättras, särskilt då det gäller fristående gymnasieskolor.
  • Covid-19-pandemin har inneburit en ökad takt för digitaliseringen av skolväsendet inom flera områden. Bland annat har fjärr- och distansundervisningen ökat i omfattning och användningen av digitala läromedel har ökat. Vi vet dock ännu inte vilka förändringar som kommer att leva kvar efter pandemin eller hur dessa kommer att påverka undervisningens kvalitet.

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt