Uppdrag om kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet

Redovisning av uppdrag om att vidta kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans, A2014/1587/DISK (4 bilagor)

Skolverket har genomfört ett antal insatser i enlighet med uppdraget. Medlen har bland annat använts till att genomföra regionala konferenser, ta fram stödmaterial för webben, sammanställa information om forskning och andra organisationers resurser, samt till produktion av poddradioavsnitt.

Den mest omfattande insatsen har varit att i samverkan med Forum för Levande Historia och elva lärosäten genomföra tre omgångar (hösten 2016, våren 2017 och hösten 2017) med utbildningar om att motverka främlingsfientlighet och ras-ism i förskolan och skolan.

Insatserna har överlag varit välbesökta och, i de fall detta mätts, uppskattade och bidragit till ökad kunskap på individnivå. Det stora intresset återspeglar att det finns ett behov av verktyg och kunskap på området och utifrån enkätsvaren går att utläsa ett fortsatt behov av ytterligare insatser för att säkra ett arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans i berörda verksamheter.

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt