Uppdrag om utvärdering av statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer - lågstadiesatsningen

Utvärdering av statsbidrag för de lägre kurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning enligt förordningen (2015:215). 2 bilagor

Skolverket redovisar här uppdraget att utvärdera den så kallade lågstadiesatsningen. Sedan läsåret 2015/2016 har huvudmän möjlighet att söka statsbidrag för att öka personaltätheten i förskoleklassen, årskurserna 1-3 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (årskurserna F-3). Sedan våren 2016 ingår dessutom fritidshemmet i satsningen genom att den så kallade fritidshemssatsningen infördes. Den senare ingår inte i utvärderingen.

Skolverket har anlitat Sweco Society AB för att utvärdera statsbidraget. Dessutom har Skolverket genomfört en egen studie av statsbidragets tre första omgångar. Studierna ger kompletterande bilder av hur statsbidraget tagits emot.

De huvudmän och rektorer som intervjuats i Swecos studie anger bland annat att huvudmännen ser statsbidraget som ett tillskott för att finansiera personalförstärkning och att det har möjliggjort att lärare har fått mer tid för undervisning. Samtidigt anges att brist på behörig personal och svårigheter att prognostisera elevantalet försvårat för huvudmännen att uppfylla villkoren för statsbidraget. I studien lyfts också att statsbidraget brister i långsiktighet, dels för att det belopp som är reserverat för en huvudman kan variera från en omgång till en annan, dels att det ges för ett läsår i taget och dels för att det är ett ekonomiskt risktagande med nyrekryteringar.

Skolverkets studie, en totalundersökning av samtliga huvudmän som kunnat söka bidraget, visar att förutsättningarna för huvudmännen att ta del av statsbidraget inte har varit optimala. Statsbidraget var inledningsvis försenat. Även de förändringar som gjordes i förordningen inför det andra bidragsåret beslutades sent. Detta påverkade statsbidragshanteringen och tiden för beslut. Statsbidraget utgår från en beräknad ram, kronor per elev. I studien framkommer att huvudmännens elevantal varierar mycket mellan omgångarna. Det är inte bara antalet elever som avgör ramens storlek. Andra faktorer som har haft inverkan är dels den kompensatoriska ramen som infördes i omgång 2, dels att rankingen utifrån Skolverkets statistiska modell ändrades inför omgång 3. Sammantaget innebär detta att bidragets storlek har varierat mellan omgångarna vilket påverkar möjligheterna att planera långsiktigt.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2018

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2016:1792

Bilagor:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt