Lagändring 2019-07-01: Krav på legitimation i fritidshemmet

I sommar försvinner det undantag som finns i dag.

Från och med den 1 juli 2019 blir det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. I dag får lärare som inte har legitimation undervisa och ha ansvar för undervisningen i fritidshemmet om de har en svensk eller utländsk högskoleutbildning för arbete som fritidspedagog eller motsvarande. Nu i sommar tas det undantaget bort. Då behöver du som är fritidspedagog och som omfattas av detta ha en lärarlegitimation.

Du som har en äldre examen som bara är avsedd för arbete i fritidshem kan nu ansöka om lärarlegitimation och behörighet att undervisa i fritidshem. En äldre examen som bara är avsedd för fritidshemmet kommer att bli behörighetsgivande och kan då ligga till grund för legitimation. Det innebär att du inte längre behöver ha en examen med skolform i skolväsendet eller studier i grundskolans ämnen för att kunna få en lärarlegitimation.

Krav för att få legitimation med behörighet i fritidshemmet

Källa: Proposition 2017/18:194 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas.

Senast uppdaterad 28 augusti 2019

Frågor och svar

Så som den så kallade behörighetsförordningen ser ut nu kan de inte få behörighet för att undervisa i fritidshemmet. Anledningen är att den typen av utbildningar klassas som gymnasieutbildningar och det krävs en utbildning på högskolenivå eller motsvarande. Det är regeringen som skulle kunna ändra förordningen. Skolverket har haft en dialog med utbildningsdepartementet i frågan. Det handlar inte om att Skolverket ifrågasätter någons kompetens och erfarenhet.