Skolverket

Lagändring 2019-07-01: Krav på legitimation i fritidshemmet

Nästa sommar försvinner det undantag som finns i dag.

Från och med den 1 juli 2019 blir det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. I dag får lärare som inte har legitimation undervisa och ha ansvar för undervisningen i fritidshemmet om de har en svensk eller utländsk högskoleutbildning för arbete som fritidspedagog eller motsvarande. Nästa sommar tas det undantaget bort. Då behöver du som är fritidspedagog och som omfattas av detta ha en lärarlegitimation.

Du som har en äldre examen som bara är avsedd för arbete i fritidshem kan ansöka om lärarlegitimation och behörighet att undervisa i fritidshem från och med den 1 augusti 2018. En äldre examen som bara är avsedd för fritidshemmet kommer att bli behörighetsgivande och kan då ligga till grund för legitimation. Det innebär att du inte längre behöver ha en examen med skolform i skolväsendet eller studier i grundskolans ämnen för att kunna få en lärarlegitimation.

Riksdagens beslut om krav på legitimation i fritidshemmet, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Sök lärarlegitimation och behörighet att undervisa i fritidshem

Krav för att få legitimation för fritidspedagoger