Att arbeta med särskilt begåvade elever

Har du en elev som resonerar och associerar med en skärpa och hastighet som sticker ut? Här finns stöd och inspiration för dig att utveckla arbetet med särskilt begåvade elever.

Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade. De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

De särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov.

Det är inte alltid lätt att uppmärksamma en särskilt begåvad elev eftersom det händer att de underpresterar i skolan, för att passa in eller för att de har tappat lusten att lära.

Om stödmaterialet

Vi har gett några forskare och lärare i uppdrag att lyfta olika aspekter på temat särskilt begåvade elever inom grundskolan och gymnasieskolan. Texterna är en introduktion till området och riktar sig till lärare/speciallärare, specialpedagoger, elevhälsa, rektorer och huvudmän.

Materialet består av två delar. Den första övergripande delen beskriver vilka elever det gäller, deras socioemotionella stödbehov, hur skolan i stort kan planera och genomföra en differentierad undervisning för dem, hur skolan kan utveckla en långsiktig plan för att uppmärksamma och möta dessa elever samt vad andra länder gör.

Den andra delen ger förslag på hur särskild begåvning kan uttryckas i ämnena bild, historia, matematik, moderna språk och svenska. Där finns också exempel på hur undervisningen kan utformas för att utmana särskilt begåvade elever och främja deras utveckling.

Stödmaterialet består av flera texter som kan läsas i en följd men också var för sig. Därför finns vissa upprepningar.

Inledning - att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna

Inledning - att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna

Denna text innehåller en beskrivning av de särskilt begåvade eleverna och riskerna med att inte uppmärksamma och möta dem. Här finns också en sammanfattning av hela stödmaterialets innehåll.
Författare: Linda Mattsson och Eva Pettersson. 1.1 Inledning - att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna (231 kB)

Elever på en skolgård

Särskilt begåvade barn i skolan

Texten ger en introduktion om särskilt begåvade barn i skolan. Texten tar också upp hur särskild begåvning kan definieras och upptäckas, socioemotionell utveckling och behovet av acceptans, kognitiv utveckling samt nödvändigheten av utmaning i undervisningen.
Författare: Johanna Stålnacke. 1.2 Särskilt begåvade barn i skolan (297 kB)

Elever som interagerar med sin lärare

Organisatorisk och pedagogisk differentiering

I denna text får du exempel på hur skolor, genom olika typer av differentiering, kan planera och genomföra undervisning utifrån särskilt begåvade elevers förutsättningar och behov.
Författare: Anette Jahnke. 1.3 Organisatorisk och pedagogisk differentiering (198 kB)

Vuxna som diskuterar runt ett bord

Att ge förutsättningar för skolornas arbete

Denna text tar upp hur huvudmän och skolor kan arbeta med att utveckla utbildningen för att möta särskilt begåvade elever och hur ansvaret för dessa insatser kan fördelas. Dessutom lyfts vikten av kompetensutveckling.
Författare: Sara Penje och Inger Wistedt. 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete (229 kB)

Barn som håller i en jordglob

Internationellt perspektiv på särskilt begåvade elever

Här kan du läsa om hur elever med särskild begåvning uppmärksammas i några länders utbildningssystem. Texten tar också upp olika synsätt och begrepp.
Författare: Mara Westling Allodi
1.5 Internationellt perspektiv på särskilt begåvade elever (246 kB)

Ämnesdidaktiskt stöd

Dessa texter riktar sig främst till lärare och specialpedagoger.

Att undervisa särskilt begåvade elever

Texten beskriver syftet med de ämnesdidaktiska texterna samt vikten av att låta särskilt begåvade elever lära sig att bemästra ett innehåll och att erbjuda dem att jobba med andra särskilt begåvade elever. Författarna betonar också hur viktigt det är att bygga på de särskilt begåvade elevernas styrkor.
Författare: Linda Mattsson och Eva Pettersson. 2.1 Att undervisa särskilt begåvade elever (205 kB)

Barn som ritar med gatkritor

Ämnesdidaktiskt stöd i bild

Författare: Ann-Charlotte Säfbom och Stina Myringer Karlsson. 2.2 Ämnesdidaktiskt stöd i bild (493 kB)

Barn utklädda till historiska personer

Ämnesdidaktiskt stöd i historia

Författare: Per Eilasson och Kenneth Nordgren. 2.3 Ämnesdidaktiskt stöd i historia (360 kB)

Barn som spelar brädspel

Ämnesdidaktiskt stöd i matematik

Författare: Cecilia Eriksson och Henrik Petersson. 2.4 Ämnesdidaktiskt stöd i matematik (379 kB)

Ungdomar som pratar franska

Ämnesdidaktiskt stöd i moderna språk

Författare: Camilla Bardel och Rakel Österberg. 2.5 Ämnesdidaktiskt stöd i moderna språk (183 kB)

Barn som läser

Ämnesdidaktiskt stöd i svenska

Författare: Mona Liljedahl. 2.6 Ämnesdidaktiskt stöd i svenska (251 kB)

Senast granskad: 2018-01-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner